„Dla nas nie ma problemów – są tylko wyzwania” – Jacek Piwowarski

45

Jacek Piwowarski, Sołtys wsi Wiązownica-Kolonia.

Największy sukces w działalności społecznej na obszarach wiejskich w roku 2021

 

Miniony rok nie należał do najłatwiejszych, ale dla nas nie ma problemów – są tylko wyzwania. Uważam, że bardzo ważną rzeczą, która zadziała się w 2021 roku była chęć i gotowość do działań społecznych i odbudowania więzi, a przede wszystkim pokazania, że organizacje społeczne są w przestrzeni publicznej. Wiele lokalnych organizacji tworzyło wydarzenia, warsztaty, spotkania sieciujące, aby dać przykład normalności, budowania relacji.

 

Największy kryzys w działalności społecznej na obszarach wiejskich w roku 2021

 

Mimo działalności społecznej i odbudowania więzi w lokalnej społeczności widzimy, że coś się zmieniło. Widać to nie tylko po mniejszej frekwencji na organizowanych lokalnie wydarzeniach, ale przede wszystkim na zamknięciu się w swoich domach/twierdzach wielu osób, szczególnie starszych, które do tej pory aktywnie uczestniczyły w ofercie jaką im dawała organizacja pozarządowa czy sołectwo. Ciągłe poczucie lęku, narracja czającego się zagrożenia, wizja choroby i śmierci – potęgowana przez niemal wszystkie media, powoduje, że ludzie starają się minimalizować ryzyko siedząc w domu. Jaki będzie tego długofalowy efekt? Niestety pewnie się niebawem o tym przekonamy.

Kolejnym kryzysem było wygaszenie aktywności wielu organizacji, które czasami mimo chęci liderek i liderów do działania, były stopowane przez resztę członków. Na tej niwie dochodziło czasami do rozłamu i wewnętrznych konfliktów.

 

 

Największe wyzwania dla organizacji społecznych w roku 2022

 

Największe zagrożenie widzę w systematycznym i kompleksowym działaniu z różnych stron w celu polaryzacji społeczeństwa. Na naszych oczach jesteśmy segregowani na obywateli lepszej i gorszej kategorii, uwypukla się przesadnie to, co nas dzieli, pomijając skrzętnie łączące nas wartości. Ten rok będzie wielkim testem naszego człowieczeństwa, prawdziwych wartości i wzajemnych relacji. Jeśli nadal będziemy rozgrywani w ten sposób i nie otworzymy na czas oczu, to mimo swojego wielkiego optymizmu i nieustającej wiary w ludzi, mało pozytywnie widzę przyszłość w relacjach społecznych. Na szczęście mieszkam w małej społeczności, gdzie pięknie się różnimy i patrzymy na człowieka jak na człowieka, a nie w innych, narzucanych nam odgórnie kolegiach. Ten rok będzie też dużym wyzwaniem dla organizacji społecznych aby zasypywać podziały i budować mosty. Tego nam życzę w 2022 roku!

 

Jacek Piwowarski – sołtys z blogiem (soltyswsi.pl) wsi Wiązownica-Kolonia, gmina Staszów, świętokrzyskie. Absolwent Programu Liderzy PAFW, od 2004 roku działa w organizacjach pozarządowych. Sołtys Roku 2017 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Gazetę Sołecką. Entuzjasta dziedzictwa swojej wsi i propagator historii lokalnej. Zafascynowany nowymi technologiami w społecznej służbie jako Mobilny Doradca Sektora 3.0. Działa w Stowarzyszeniu Dolina Kacanki.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!