Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

shelt-pdj3j97hf1jwr1tysj30gpytd18o312b9gasrtblb6

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk 20 stycznia br. podpisał  rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Podsumowanie nowelizacji rozporządzenia:

 • doprecyzowano odległość schronisk od siedzib ludzkich i obiektów,
 • wyodrębniono schroniska utrzymujące do 15 zwierząt (wyodrębnienie schronisk do 15 zwierząt następuje w odniesieniu do wymogu odległości, natomiast w odniesieniu do innych wymogów wyodrębnia się również schroniska utrzymujące do 35 zwierząt),
 • wprowadzono minimalne powierzchnie kojców dla psów i pomieszczeń dla kotów,
 • dookreślono zasoby rezerw karmy, wprowadzono obowiązek utrzymywania zapasu karmy, z którego schronisko jest zwolnione, jeśli zachowana jest ciągłość dostaw karmy,
 • dookreślono minimalne temperatury w pomieszczeniach dla wybranych grup zwierząt przebywających w schroniskach,
 • doprecyzowano warunki bioasekuracji w schroniskach,
 • zdefiniowano zasady dotyczące wybiegów i obowiązek udostępniania ich, pozwalającą na socjalizację psów i realizację zachowań właściwych dla gatunku,
 • dookreślono sposoby identyfikacji, obowiązek czipowania i wprowadzania do baz danych zwierząt przebywających w schronisku,
 • dookreślono sposoby leczenia, profilaktykę i pielęgnację zwierząt przebywających w schroniskach,
 • dodano zapis o obowiązkowym zatrudnieniu osoby, odpowiadającej za przestrzeganie przepisów, mającej wykształcenie w zawodzie technik weterynarii lub wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria lub zootechnika i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy ze zwierzętami, dopuszczalne jest także zawarcie umowy o świadczenie usług,
 • Vacatio legis – 12 miesięcy.

Projekt rozporządzenia był poddany szerokim konsultacjom publicznym, m. in. został wysłany bezpośrednio do ponad 150 schronisk dla zwierząt.


ROZPORZĄDZENIE​_MINISTRA​_ROLNICTWA​_I​_ROZWOJU​_WSI​_z​_dnia​_20​_stycznia​_2022​_r​_w​_sprawie​_szczegółowych​_wymagań​_weterynaryjnych​_dla​_prowadzenia​_schronisk​_dla​_zwierząt.pdf 0.45MB

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!