Życie w czasie pandemii COVID-19 – raport OECD

COV

Raport opisuje bezpośrednie implikacje pandemii dla życia ludzi w krajach OECD. W raporcie prześledzono szereg czynników – od pracy i dochodów, poprzez kontakty społeczne, zdrowie, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, bezpieczeństwo i inne – wykorzystując dane zebrane w ciągu pierwszych 12-15 miesięcy pandemii.

Dokonano w nim również bilansu tego, co stało się z kapitałem ludzkim, ekonomicznym, społecznym i naturalnym, który, poza wpływem na życie ludzi dzisiaj, kształtuje warunki życia w nadchodzących latach.

Raport pokazuje, w jaki sposób COVID-19 miał daleko idące konsekwencje dla sposobu, w jaki żyjemy, pracujemy i kontaktujemy się ze sobą, oraz jak bardzo doświadczenia związane z pandemią różniły się w zależności od tego, czy i gdzie ludzie pracują, od ich płci, wieku, rasy i pochodzenia etnicznego, poziomu wykształcenia i dochodów.

Raport analizuje również rolę, jaką zachowanie dobrostanu obywateli może odegrać we wspieraniu rządowych działań na rzecz odbudowy po pandemii.

Argumentuje, że perspektywa dobrostanu może skłonić decydentów do ponownego skupienia się na rezultatach, które mają największe znaczenie dla ludzi, do przeprojektowania treści polityki z bardziej wielowymiarowej perspektywy, do ujednolicenia praktyki politycznej oraz do ponownego połączenia ludzi z instytucjami publicznymi, które im służą.

Raport w języku angielskim można pobrać po zarejestrowaniu się na stronie internetowej OECD.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej na:

  • osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej, przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w państwach członkowskich, jak również w państwach trzecich, co oznacza współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego, oraz promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

OECD rozpoczęła działalność 30 września 1961 r. na podstawie Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 r.

Obecnie OECD grupuje 36 państwa. Są to: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Źródło: https://www.oecd.org

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!