Wpływ COVID-19 na młodych ludzi w UE

rprtzajawka345zz45

Raport Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Najważniejsze ustalenia

– Pomimo wysiłków politycznych UE i państw członkowskich mających na celu wsparcie młodych ludzi w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r., młodzi ludzie zostali również najbardziej dotknięci utratą pracy podczas kryzysu COVID-19. 12% osób w wieku od 18 do 29 lat, które wzięły udział w co najmniej dwóch rundach e-sondażu „Życie, praca i COVID-19”, zgłosiło, że straciło pracę, przy czym również 12% studentów  boryka się z bezrobociem, jest nadreprezentowanych w sektorach najbardziej dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią.

– Bezrobotni lub nieaktywni zawodowo młodzi ludzie częściej niż inne grupy doświadczali w czasie pandemii braku bezpieczeństwa mieszkaniowego (17% wiosną 2021 r.) i zgłaszali trudności w wiązaniu końca z końcem (43%), a także nie posiadali oszczędności (39%); ponad połowa młodych ludzi podała jednak, że mieszka z rodzicami, co zapewniało pewne bezpieczeństwo. Jeśli młodzi ludzie nie będą mogli aktywnie uczestniczyć w edukacji i rynku pracy, istnieje duże ryzyko ich długotrwałego wykluczenia, co będzie miało poważne konsekwencje dla przyszłości ich samych i społeczeństwa.

– Kryzys COVID-19 miał nieproporcjonalnie duży wpływ na zadowolenie z życia i dobrostan psychiczny młodych ludzi w porównaniu ze starszymi grupami. Poprawiło się to między wiosną a latem 2020 r., kiedy blokady złagodniały, ale spadło do najniższego punktu wiosną 2021 r., kiedy powróciły ograniczenia i zamknięcia szkół, przyczyniając się do spadku zadowolenia z życia i samopoczucia psychicznego, gdzie prawie dwie trzecie młodych ludzi było zagrożonych depresją.

– Zaufanie młodych ludzi do instytucji w ujęciu ogólnym również pozostało wyższe niż w przypadku innych grup, mimo że kryzys COVID-19 uderzył w nich najmocniej pod względem zdrowia psychicznego i zatrudnienia. Decydenci polityczni powinni wykorzystać ten kapitał społeczny i zadbać o to, by inwestycje w młodzież pozostały jednym z najważniejszych punktów programu politycznego UE.

– Wprowadzono szeroki zakres środków mających na celu wsparcie młodych ludzi w czasie pandemii. Obejmowały one wzmocnioną Europejską Gwarancję dla Młodzieży, inicjatywy krajowe mające na celu zatrzymanie młodych ludzi w edukacji oraz środki mające na celu zmniejszenie barier w istniejącym wsparciu finansowym i ochronie socjalnej specjalnie dla młodych ludzi; jednak wiele z tych reakcji politycznych miało charakter tymczasowy. Aby zapewnić większą odporność na przyszłe kryzysy, decydenci polityczni będą musieli nadać priorytet środkom długoterminowym na rzecz młodych ludzi, takim jak stała poprawa dostępu do pracy i praktyk zawodowych oraz środki zwiększające bezpieczeństwo zatrudnienia.

 

Streszczenie

Po długim okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego (2007-2013) okazało się, że młodzi ludzie w UE są bardziej podatni na skutki ograniczeń wprowadzonych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Młodzi ludzie częściej niż starsze grupy doświadczali utraty pracy, braku bezpieczeństwa finansowego i problemów ze zdrowiem psychicznym. Zgłaszali oni spadek zadowolenia z życia i dobrostanu psychicznego związany z wymogami pozostania w domu i zamykaniem szkół. Chociaż rządy szybko zareagowały na pandemię, większość wysiłków mających na celu złagodzenie skutków ograniczeń było środkami tymczasowymi, mającymi na celu zapobieganie utracie pracy i utrzymanie młodych ludzi w edukacji. W niniejszym raporcie zbadano skutki pandemii dla młodych ludzi, w szczególności pod względem ich zatrudnienia, samopoczucia i zaufania do instytucji, oraz oceniono różne środki polityczne wprowadzone w celu złagodzenia tych skutków.

POBIERZ PEŁEN RAPORT W JĘZYKU ANGIELSKIM

POBIERZ STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

Źródło: https://www.eurofound.europa.eu/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!