Na rzecz równości. Przeciw dyskryminacji. Instytucje, organizacje, dotacje

WW - obrazek wyróżniający(85)

Niniejsze opracowanie ma charakter przewodnika dla osób zainteresowanych działaniami  podejmowanymi na rzecz równego traktowania, przeciw dyskryminacji.

Poza wyjaśnieniem pojęcia „dyskryminacja”, opracowanie zawiera wykaz instytucji i organizacji, prowadzących działalność w obronie praw człowieka i obywatela, w tym podejmujących działania przeciw dyskryminacji. Lista podmiotów nie ma charakteru zamkniętego. Wyboru dokonano w oparciu o aktywność organizacji, zasięg prowadzonych działań, dostępność serwisu internetowego.

W poradniku zebrane zostały także informacje na temat możliwych źródeł finansowania działalności antydyskryminacyjnej. Nie jest to szczegółowy opis poszczególnych programów czy projektów. Większość inicjatyw (programów i projektów) ma charakter ograniczony w czasie i nie jest cykliczna.

POBIERZ PORADNIK

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!