Na rzecz równości. Przeciw dyskryminacji. Instytucje, organizacje, dotacje

WW - obrazek wyróżniający(85)

Niniejsze opracowanie ma charakter przewodnika dla osób zainteresowanych działaniami  podejmowanymi na rzecz równego traktowania, przeciw dyskryminacji.

Poza wyjaśnieniem pojęcia „dyskryminacja”, opracowanie zawiera wykaz instytucji i organizacji, prowadzących działalność w obronie praw człowieka i obywatela, w tym podejmujących działania przeciw dyskryminacji. Lista podmiotów nie ma charakteru zamkniętego. Wyboru dokonano w oparciu o aktywność organizacji, zasięg prowadzonych działań, dostępność serwisu internetowego.

W poradniku zebrane zostały także informacje na temat możliwych źródeł finansowania działalności antydyskryminacyjnej. Nie jest to szczegółowy opis poszczególnych programów czy projektów. Większość inicjatyw (programów i projektów) ma charakter ograniczony w czasie i nie jest cykliczna.

POBIERZ PORADNIK

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!