Potrzebujemy odpowiedzialnego biznesu i konsumpcji. W trybie pilnym

TYD3R

Tydzień 3R zachęca do podjęcia działań.

Kończący się COP26 w Glasgow zakończył się kompromisem, uważanym przez komentatorów za rozczarowujący. Potrzebujemy zdecydowanie ambitniejszych działań. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja to jeden z celów Agendy 2030, który podejmuje Koalicja 5 Frakcji podczas Tygodnia 3R. Koalicja zachęca do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie Idei 3R: Reduse, Reuse, Recycle w codziennym życiu. “Nie chcąc marnować czasu, działamy już teraz, a do działań wzywamy biznes we współpracy z miastami, gminami, i aktywnymi konsumentami” – mówi Małgorzata Greszta, współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji.

W 2010, na mieszkańca Polski przypadało 263 kg zebranych odpadów komunalnych. Dekadę później ta masa wzrosła aż o jedną trzecią do 342 kg, jak wskazują wyniki z GUS. To oznacza, że obecnie, w ciągu miesiąca generujemy średnio ponad 6,5 kg odpadów więcej niż 10 lat temu. Co ważne, ponad 40% z tych odpadów trafiło w 2020 roku na wysypiska, a tylko 27% zostało poddane recyklingowi (Bank Danych Lokalnych, GUS).

To, co cieszy, to fakt, że rośnie poziom selektywnej zbiórki, ale to, co przeraża to wciąż ogromna ilość odpadów, które trafiają na wysypisko i wciąż jednak niski poziom odpadów poddawanych recyklingowi. Jako Koalicja 5 Frakcji, zauważamy, że obok działań edukujących i wspomagających selektywną zbiórkę, bardzo potrzebne są działania o krok wcześniej. Musimy redukować ilość odpadów i szukać praktycznych pomysłów na ich ponowne wykorzystanie. Na tym w praktyce polega idea 3R”. – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji. „Trzeba powiedzieć wprost, że recykling nie rozwiąże wszystkich problemów i zdecydowanie musimy szukać rozwiązań na wcześniejszych etapach, tak aby odpady w ogóle nie powstawały. Tutaj ogromna rola nie tylko dla samych konsumentów, ale jeszcze większa dla biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych i oczywiście legislatora. Chcąc ułatwić działania, jako Koalicja inaugurujemy Tydzień 3R. Chcemy pokazać jak wiele ciekawych rozwiązań już istnieje na rynku. Warto się nimi zainspirować. Musimy wszyscy zacząć działać już dziś. – dodaje Małgorzata Greszta.

Tydzień 3R to ogólnopolska kampania, organizowana przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie. Kampania objęta jest honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Tydzień 3R zainauguruje Konferencja 3R w dniu 22 listopada, podczas której uczestnicy poznają stan gospodarki odpadami w kraju oraz wyzwania stojące przed Polską. „Celem kampanii jest promocja istniejących inicjatyw, często prekursorskich i innowacyjnych. Pokażemy nie tylko wyzwania, ale także rozwiązania. Chcemy inspirować do działań, które będą kontynuowane po zakończeniu kampanii”. – podkreśla Małgorzata Greszta. Prelegenci omówią przykłady partnerstw z Polski i ze świata potwierdzające, jak mogą wyglądać wartościowe współprace w praktyce wdrażające rozwiązania zgodne z ideą 3R, które przekładają się na skalę działań. W trakcie spotkania otwarty zostanie także nabór do Inkubatora lokalnych Centrów 3R – unikalnego modelu lokalnych partnerstw międzysektorowych w praktyce wdrażających ideę 3R.

Zasada 3R to REDUCE, czyli ograniczenie generowania odpadów, REUSE, czyli ponowne wykorzystanie oraz RECYCLE, czyli zapewnienie recyklingu – to odpowiednia hierarchia i trzy kluczowe zasady, którymi wszyscy powinni się kierować, by jak najbardziej ograniczać wpływ odpadów na środowisko.

W ramach projektu, na stronie www.tydzien3r.pl udostępniane zostały poradniki, zawierające wskazówki oraz gotowe narzędzia dla różnych grup odbiorców na temat wdrażania zasady 3R w codzienne życie. Organizatorzy zapraszają gminy, firmy, organizacje biznesowe, pozarządowe, ale też wszystkich konsumentów do realizowania przedsięwzięć w swoim otoczeniu. Umieszczone poradniki pomogą upowszechniać wiedzę nie tylko na temat prawidłowego postępowania z odpadami, ale też sposobów ich unikania lub ponownego wykorzystania. Podejmowane działania można dodawać na specjalnie utworzonej mapie na stronie www.tydzien3r.pl.

Organizatorzy planują kontynuować tworzenie mapy 3R, aby promować miejsca, w których ta idea może być podejmowana.

Jak zaangażować się w obchody Tygodnia 3R?

  1. Weź udział w konferencji inaugurującej Tydzień 3R. Bezpłatna rejestracja.
  2. Pobierz poradnik dedykowany różnym podmiotom i sprawdź jak się zaangażować:
  3. Śledź działania w ramach kampanii na fb  oraz Instagramie
  4. Zorganizuj działanie we własnej społeczności i w miejscu pracy
  5. Pochwal się swoim działaniem na mapie www.tydzien3r.pl

Więcej na temat kampanii: www.tydzien3r.pl, https://www.facebook.com/koalicja5frakcji

O organizatorze:
Koalicja 5 Frakcji, powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów, to międzysektorowa inicjatywa podmiotów, które kreują innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych i wzmacniają pozycję konsumentów w procesie zielonej transformacji.

Koalicja łączy różne sektory, od biznesu poprzez miasta i gminy do organizacji pozarządowych, aby podnieść efektywność już prowadzonych działań i poszukiwać nowych odpowiadających w innowacyjny sposób na wyzwania rynkowe. Jednym z proponowanych rozwiązań już wprowadzonych na rynek jest etykieta czyli ustandaryzowany system oznakowania, który jasno wskazuje konsumentowi jak segregować odpady opakowaniowe.

Dodatkowe informacje

Źródło: Informacja prasowa

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!