Pomoc psychologiczna i psychiatryczna. Instytucje wsparcia

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna. Instytucje wsparcia

Większość problemów ze zdrowiem psychicznym może być skutecznie rozwiązana dzięki psychoterapii, farmakoterapii czy przy zastosowaniu obydwu metod jednocześnie. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia psychologa, psychiatry, psychoterapeuty.

W Polsce system pomocy jest rozproszony. Wsparcie udzielane jest przez wiele instytucji i specjalistów o zróżnicowanych kwalifikacjach.

Część podejmowanych działań ma charakter krótkotrwały, gdyż są to działania realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Dotyczy to w szczególności pomocy psychologicznej i/lub terapeutycznej świadczonej przez gminne ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Część zobowiązanych podmiotów /np. starostwa powiatowe/ nie realizuje ciążących na nich, i wynikających z obowiązujących regulacji obowiązków.

Problem współcześnie jest bardzo istotny i nośny medialnie. Statystyki wskazują rosnący odsetek dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia i/lub pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej. Sytuacji nie poprawia spadająca liczba lekarzy specjalistów oraz stan specjalistycznych jednostek lecznictwa psychiatrycznego itd.

Wielu osobom może być trudno ocenić, do kogo najpierw skierować się po pomoc: psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty. Dobrze zacząć od specjalisty, do którego jest szybszy i mniej sformalizowany dostęp. Można zacząć od konsultacji z lekarzem podstawowej opieki medycznej w najbliższym ośrodku zdrowia.

Psychologia, psychiatria, psychoterapia to zazębiające się dziedziny, z których każda zajmuje się zdrowiem psychicznym. Podstawowa różnica dotyczy uprawnień i zakresu działalności.

Psychiatra to lekarz medycyny. Może stawiać diagnozy, prowadzić leczenie farmakologiczne (wystawianie recept), kierować na specjalistyczne badania, decydować o czasowej niezdolności pacjenta do wykonywania pracy (wystawianie zwolnień lekarskich).

Psycholog jest absolwentem studiów psychologicznych. Może udzielać pomocy psychologicznej, stawiać diagnozę psychologiczną, prowadzić poradnictwo i szkolenia, wykonywać testy psychologiczne, wydawać zaświadczenia. Psycholog, jeśli nie ma dodatkowo uprawnień lekarza medycyny,  nie może wypisywać recept, prowadzić leczenia farmakologicznego, decydować o czasowej nieobecności w pracy.

Psychoterapeuta to osoba zajmująca się przede wszystkim prowadzeniem krótko- i długoterminowej terapii, która ma na celu zmianę w funkcjonowaniu osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapeuta nie musi, ale może być także psychologiem lub lekarzem psychiatrą. W Polsce obecnie nie ma uregulowanej sytuacji prawnej dotyczącej wymagań, które musi spełniać osoba nazywająca siebie psychoterapeutą.

Na jaką pomoc możemy liczyć w różnego typu placówkach dowiecie się Państwo z poradnika Iwony Raszei – Ossowskiej.

 

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

 

Zobacz również:

Gdzie po pomoc psychologiczną?

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!