Do czego nam edukacja?

dziecizajawka345zz

Do czego nam edukacja, przecież „mądra Polska na żyznym zagonie zasiadła jako u Boga na łonie, po co Polakowi morze, jak mądrze orze”.

Zapraszamy na rozmowę z prof. Martą Zahorską o edukacji i kondycji Rzeczpospolitej.

Z profesor Martą Zahorską rozmawia Piotr Szczepański.

Rozmowa toczy się wokół odpowiedzi na pytanie o cel edukacji, a właściwie systemu edukacji: czy ma służyć temu, żeby ludzie stawali się posłuszni i łatwiej sterowalni, czy też rozwojowi i pomyślności człowieka? I od czego ten cel zależy? Czemu powinna służyć edukacja? Dlaczego jest taka ważna? Jak zmieniał się ten cel w historii Europy i Polski? Jak moglibyśmy zmienić na lepsze nasz obecny system edukacji w kraju? Zdaniem pani profesor edukacja powinna być wydłużona, z dużą liczbą zajęć praktycznych, a nie jedynie zorientowana akademicko. Nie powinna nudzić i straszyć, lecz zachęcać do rozwoju i poszukiwań. Edukacja powinna być ponadpartyjna. Jej ważną rolą jest budowanie kapitału kulturowego w społeczeństwie, uczenie ciekawości świata, potrzeby i umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia na temat otaczającej rzeczywistości. Według rozmówczyni wielkim dramatem Polski jest ogromne zróżnicowanie kulturowe i cywilizacyjne naszego społeczeństwa przy braku wyrównawczej roli szkoły.

Prof. Maria Zahorska – specjalistka z zakresu socjologii edukacji. Związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych badań, m.in. wśród nauczycieli i rodziców uczniów. Interesuje się zagadnieniem nierówności edukacyjnych i skutków kolejnych reform oświaty. Autorka wielu prac naukowych. Członek Zespołu ds. Oświaty Szkolnej i Nauczania Akademickiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. [mmk]

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!