Stanowisko Wydziału Socjologii UW w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Uchodźcy-prewka 1

Stanowisko Wydziału Socjologii UW w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej przyjęte przez Radę Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 11 października 2021 r.

Jesteśmy wstrząśnięci kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej. Na naszych oczach łamane są podstawowe prawa człowieka, gwarantowane przez Konstytucję RP i traktaty międzynarodowe. Nie ulega wątpliwości, że reżim Aleksandra Łukaszenki i międzynarodowe sieci przemytników wyzyskują politycznie i ekonomicznie uchodźców. Nie usprawiedliwia to jednak bezprawnych działań polskich instytucji państwowych.

Uchodźcom odmawia się dostępu do procedur azylowych. Przemocą usuwa się ich z terytorium RP, co niejednokrotnie skutkuje utratą zdrowia i życia. Jedynie nielicznym osobom udzielana jest niezbędna pomoc. W oficjalnych komunikatach próbuje się nadać faktycznym aktom przemocy pozory legalizmu, używając określeń takich jak „zawracanie na granicę” i „obrona granic”. Stosuje się także środki odczłowieczające osoby poszukujące azylu, m.in. obsceniczne obrazy i język wywołujący skojarzenia z terroryzmem. Decyzja o zamknięciu dostępu do strefy przygranicznej dla mediów i organizacji pomocowych powoduje społeczną nieufność i chaos informacyjny. Uniemożliwia także rzetelną dyskusję i prezentację stanowisk oraz propozycji rozwiązania problemu.

Socjologia od lat analizuje praktyki władzy i języka publicznego, które prowadzą do przemocy. Pragniemy podkreślić możliwe katastrofalne konsekwencje obecnych działań polskiego rządu i wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec manipulacji, których celem jest ukrywanie dokumentowanych na granicy praktyk łamania praw człowieka.

Wzywamy polski rząd do zagwarantowania bezpieczeństwa i humanitarnych warunków wszystkim uchodźcom. Domagamy się zapewnienia dostępu do strefy przygranicznej osób związanych z mediami, ochroną zdrowia oraz świeckimi i religijnymi organizacjami pomocowymi. Konieczne jest przestrzeganie prawa i konwencji międzynarodowych: Konstytucji RP, Konwencji Genewskiej dot. Statusu Uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. Wzywamy również rząd do uwzględnienia apelu organizacji społecznych do podjęcia rozmów na temat sposobu rozwiązania obecnego kryzysu humanitarnego. Dyskusja nad długofalowym, odpowiedzialnym i humanitarnym rozwiązaniem problemu jest niezbędna, zaś dla jej powodzenia konieczne jest podjęcie rozmów uwzględniających różne środowiska i perspektywy.

Źródło: https://ws.uw.edu.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!