Znamy wyniki 1. konkursu na projekty tematyczne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Znamy wyniki 1. konkursu na projekty tematyczne w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przyznanych zostało 96 dużych i 76 małych grantów. Poznaj wyniki konkursu.

Zakończył się proces oceny wniosków w 1. konkursie na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 308 wniosków w ścieżce na duże granty i 356 wniosków w ścieżce na małe granty. Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznano granty na realizację 172 projektów: 96 dużych i 76 małych grantów. 10 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.

 

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 9 693 225,52 euro. Z tej kwoty 2 818 468,86 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1:  Ochrona praw człowieka, 2 912 170,27 euro na projekty w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz 3 962 586,39 euro w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

 

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4: Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznane zostało 989 656,23 euro, a kolejne 610 091,87 euro zostało zarezerwowane dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

 

Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), a także kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia oraz w poszczególnych województwach.

 

Organizacje, którym nie udało się pozyskać dofinansowania mogą złożyć wniosek ponownie (po jego weryfikacji i poprawie) w 2. konkursie tematycznym, który ogłoszony zostanie już na początku 2022 roku. Obecnie w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny trwa nabór ciągły na projekty interwencyjne.

 

Listy wniosków po ocenie merytorycznej z podziałem na obszary oraz województwa i szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wyniki-1-konkursu-na-projekty-tematyczne

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!