Transformacja rolnictwa w Unii Europejskiej w kierunku zwiększania praktyk ekologicznych

Zachecamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem Projektu LIFT, który przedstawia zakres badań w zakresie rolnictwa ekologicznego w krajach UE. Projekt LIFT jest realizowany w konsorcjum 17 organizacji w ramach programu Horyzont 2020 i zajmuje się zagadnieniami transformacji rolnictwa UE w kierunku zwiększenia stosowania praktyk ekologicznych. Jego celem jest rozpoznanie i wyjaśnienie, w jaki sposób czynniki społeczno-ekonomiczne i polityczne wpływają na rozwój rolnictwa ekologicznego i jego wydajność w różnych systemach produkcji rolnej. Badania ankietowe przeprowadzane są wśród rolników z 12 krajów europejskich: z Austrii, z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Polski, Rumunii, Szkocji i Szwecji.
Projekt jest w III fazie realizacji, a jego zakończenie przewidziano na kwiecień 2022 roku. W wyniku realizacji projektu powstanie raport, który obejmie m.in. ostateczną typologię stopnia ekologizacji gospodarstw rolnych oraz czynniki sprzyjające przyjmowaniu praktyk ekologicznych. Z najnowszego biuletynu można dowiedzieć się o postępach prac projektowych, planach na 2021 rok, o najnowszych publikacjach naukowych, które ukazały się w ramach projektu, jak również o współpracy z interesariuszami oraz o nadchodzących wydarzeniach w zakresie rolnictwa ekologicznego.
 
Biuletyn LIFT jest dostępny na stronie: https://www.lift-h2020.eu/download/2163 
Strona internetowa projektu – https://www.lift-h2020.eu/contacts.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!