Fundacje korporacyjne. Dotacje, stypendia, programy charytatywne – poradnik Witryny Wiejskiej

fkorp

Nie ma jednej, oficjalnej definicji fundacji korporacyjnej. Analiza stanu pozwala jednak przyjąć, że tym, co wyróżnia fundację korporacyjną od innych fundacji jest fundator – firma założycielska oraz prowadzenie działalności, która nie przynosi zysku.

O FUNDACJACH KORPORACYJNYCH

Fundacje korporacyjne – definicja

Fundacje korporacyjne zakładane są na ogół przez firmy lub osoby ściśle z nimi powiązane (wówczas także jako tzw. fundacje rodzinne). Ponadto fundacje korporacyjne najczęściej mają nazwę firmy w swojej nazwie, często też ich logotypy są podobne do logotypów firm. Wreszcie są ściśle powiązane z firmą – personalnie lub organizacyjnie (poprzez siedzibę, wspólne ustalanie celów etc.).

Fundacje korporacyjne w Polsce

Szacuje się, że obecnie w Polsce zarejestrowanych ponad 200 fundacji, które można określić mianem korporacyjnych. Fundacje są finansowane z różnych źródeł, na ogół przez fundatorów, darczyńców oraz w ramach odpisu 1 proc. od podatku dochodowego. Polskie fundacje korporacyjne zajmują się najczęściej edukacją dzieci i młodzieży, ochroną zdrowia czy pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Często współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi, przyznając im granty i zawiązują partnerstwa. Fundacje te wspierają osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje. Realizują własne projekty i wspierają projekty innych podmiotów. Istnieje też szereg fundacji korporacyjnych, które wspierają wyłącznie swoich pracowników i ich rodziny.

W jaki sposób udzielają wsparcia fundacje korporacyjne?

Fundacje korporacyjne mają zróżnicowane regulacje, dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre przyjmują wnioski w trybie ciągłym, inne w określonych terminach. Większość z fundacji ma specjalne druki, które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty (np. poświadczające niepełnosprawność w wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku organizacji pozarządowych).

Osoby i organizacje, które chcą ubiegać się o wsparcie powinny zapoznać się ze statutem danej fundacji, regulaminem udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów.
Wsparcie udzielane jest w formie finansowania/ dofinansowania określonych potrzeb/ projektów (np. granty, refundacja kosztów leczenia), w formie rzeczowej (np. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy), a także w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez pracowników danych firm powiązanych z fundacją korporacyjną).

Jak czytać niniejsze opracowanie?

Otrzymujecie Państwo czwarte wydanie Poradnika. Opracowanie zawiera opis działań (w tym zadań/ celów) wybranych fundacji korporacyjnych. O wyborze zdecydowały cele poszczególnych fundacji oraz możliwość skorzystania ze wsparcia osób i podmiotów działających na terenach wiejskich. Katalog nie jest zamknięty. Autorka zakłada, że w przyszłości katalog zostanie uzupełniony, zaktualizowany, poszerzony.
Opracowanie pomija szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie. Te informacje ulegają zmianom i modyfikacjom. Zainteresowany czytelnik może do nich dotrzeć poprzez wskazane w opracowaniu strony internetowe, albo kontaktując się telefonicznie, korespondencyjnie (w tym e-mail), a także osobiście z daną fundacją.
Wszystkie zamieszczone informacje pochodzą ze stron internetowych wskazanych w opracowaniu, dostępnych w marcu 2021 r.


POBIERZ PORADNIK

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!