Polska wieś w cieniu wielkich ferm: zagrożenia, strategie, prognozy – relacja z webinarium Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym

KOASPOL

Wczoraj, tj. 8 marca, z inicjatywy Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym odbyło się webinarium poświęcone negatywnemu oddziaływaniu ferm przemysłowych na środowisko i zdrowie ludzi.

Podczas spotkania zaprezentowano problemy i zaproponowano możliwe rozwiązania, a także podjęto próbę wypracowania narzędzi, które mogą chronić lokalne społeczności przed kolejnymi wielkoprzemysłowym inwestycjami.

Spotkanie rozpoczęło cykl bezpłatnych, otwartych webinariów przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem nadmiernej i niekontrolowanej ekspansji ferm przemysłowych w Polsce. Celem spotkań jest opracowanie rekomendacji, które mogą stać się podstawą do opracowania inicjatywy ustawodawczej, skutecznie rozwiązującej ten problem, tym samym zapobiegając degradacji środowiska, uciążliwym oddziaływaniom tego typu instalacji na życie okolicznych mieszkańców oraz zagrożeniom dla zdrowia publicznego z powodu rosnącej antybiotykooporności bakterii.
Zaproszeni specjaliści  i specjalistki podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z tematyką zagrożeń powodowanych przez instalacje do chowu i hodowli zwierząt oraz przedstawili możliwości i propozycje rozwiązań tego rosnącego problemu.

W spotkaniu udział wzięli:

– Karolina Bilska, naczelniczka Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zwoleniu,
– dr Anna Kozajda, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Biologicznego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi,
– Jarosław Urbański, reprezentujący Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych,
– mec. Artur Zalewski, Kancelaria Adwokacka Adwokat Artur Zalewski.
Spotkanie moderowała Ilona Rabizo, przedstawicielka Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym.

Samorządowcy z terenu powiatu zwoleńskiego od dawna sprzeciwiają się masowej produkcji drobiu w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Wspólnie szukają rozwiązań mających chronić mieszkańców przed niechcianym sąsiedztwem. Karolina Bilska podkreśliła, że jedyną możliwością jaką posiadają władze gminy jest tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zwróciła także uwagę na konieczność dalszego procedowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym czyli  tzw. ustawy odorowej, dotyczącej ustalenia precyzyjnych odległości lokalizowania ferm przemysłowych od zabudowań mieszkalnych.
Dr Anna Kozajda przedstawiła aktualny stan wiedzy na temat emisji bakterii odzwierzęcych z ferm hodowlanych do otoczenia. Podkreśliła, że bakterie te stanowią największe zagrożenie w kontekście antybiotykooporności, która jest obecnie jednym z największych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego.
Jarosław Urbański podkreślił, jak ważne jest zrozumienie problemu ferm przemysłowych i specyfiki współczesnej produkcji zwierzęcej na obszarach wiejskich. Wszyscy goście zgodzili się, że niezbędne jest ustalenie minimalnych odległości ferm przemysłowych od zabudowań mieszkalnych, instytucji a także zapewnienie utrzymania odległości od podobnych inwestycji, zapobiegając ich nadmiernej koncentracji na danym terenie.
Za minimalną odległość eksperci i ekspertki uważają odległość strefy zapowietrzonej, w przypadku rozpoznania ogniska choroby zakaźnej, czyli 3000 metrów. 500 metrów, które proponuje ustawodawca, to zdaniem wszystkich uczestników zdecydowanie za mało. Potrzebę większych odległości potwierdza także badanie opinii publicznej, na którego wyniki powoływał się Urbański.
– Niekontrolowany rozwój ferm przemysłowych stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia lokalnych społeczności, ale także dla zdrowia publicznego – komentuje Ilona Rabizo z Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym – Specjaliści wskazali na szereg zagrożeń generowanych przez fermy przemysłowe, także dla zdrowia publicznego. Na negatywne oddziaływanie takich obiektów najbardziej narażone są społeczności lokalne, którym przyszło żyć w cieniu wielkich ferm. W imieniu mieszkańców wsi oraz ekspertów zgłaszamy pilną potrzebę wprowadzania wskazanych przez naukowców minimalnych odległości tego typu instalacji do siebie nawzajem oraz od zabudowy mieszkaniowej – dodaje Rabizo.
Źródło: Informacja prasowa

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!