Agroleśnictwo – innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

Celem operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości oraz potrzeby realizacji wspólnych działań na terenach rolniczych i zalesionych. Operacja wpisuje się z zobowiązania Polski wobec UE oraz będzie miała wpływ na zahamowanie zmian klimatycznych. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką.

W ramach operacji wydana zostanie publikacja nt. „Agroleśnictwo…”, odbędą się dwa szkolenia oraz powstaną dwa filmy promujące agroleśnictwo. Operacja została podzielona na dwa etapy. W roku 2020 wydano publikację nt. agroleśnictwa, zrealizowano film promujący agroleśnictwo oraz przeprowadzono szkolenie dla wszystkich zainteresowanych tematyką agroleśnictwa. W 2021 roku zrealizowany zostanie drugi film promujący agroleśnictwo oraz przeprowadzone zostanie drugie szkolenie dla wszystkich zainteresowanych tematyką agroleśnictwa.

Operacja jest dedykowana doradcom rolniczym, rolnikom, przedstawicielom nauki, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji rządowej i samorządowej. Publikacja zostanie rozdystrybuowana do Ośrodków Doradztwa Rolniczego, MRiRW, Izb Rolniczych oraz Szkół Rolniczych.

1. Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie Agroleślnictwo w Polsce – film promocyjny
2. Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie Agroleślnictwo w Polsce – materiały webinarium
3. Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie Agroleślnictwo w Polsce – webinarium

Źródło: https://www.cdr.gov.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!