Ochotnicze Straże Pożarne. Aspekty prawne i finansowe

Ochotnicze Straże Pożarne. Aspekty prawne i finansowe

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) funkcjonują jako stowarzyszenia. Jednocześnie wiele aspektów ich działalności w znaczący sposób odróżnia je od pozostałych organizacji pozarządowych.

Wpływ na to mają m.in. szczególne przepisy prawa, zgodnie z którymi OSP prowadzą swoją działalność, a także specyfika ich działania, potencjał instytucjonalny, zaplecze materialne, stopień zakorzenienia w społecznej świadomości oraz kontekst historyczny, w jakim powstawały.

Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, którego celem jest przybliżenie kwestii związanych z prawno – finansowymi aspektami prowadzonej działalności przez Ochotnicze Straże Pożarne. Opracowanie to jest także próbą udzielenia usystematyzowanej odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji Witryny Wiejskiej w tej sprawie.

Poradnik jest kompendium wiedzy. Nie wyczerpuje jednak wszystkich aspektów.

Autorka opracowania rekomenduje zapoznanie się z podstawowymi aktami regulującymi działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, jak też komentarzami i opracowaniami dotyczącymi aspektów formalno – prawnych działalności OSP. Lista źródeł dostępna na końcu opracowania.

OSP, które mają wątpliwości i pytania mogą także korzystać ze wsparcia instytucji publicznych, w tym Krajowej Informacji Skarbowej, urzędów skarbowych właściwych dla miejsca prowadzonej działalności, inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy itp. Dane do kontaktu z poszczególnymi instytucjami udostępniane są na stronach internetowych tych podmiotów.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Nie jest opinią prawną.

Stan prawny na 22.01.2021 r

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Tekst: Iwona Raszeja-Ossowska

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Projekt międzynarodowy
01.02.2023
- 15.03.2023
Cała Polska
01.02.2023
- 28.02.2023
Organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców
30.01.2023
- 22.03.2023
Projekt międzynarodowy
01.02.2023
- 15.03.2023
Cała Polska
01.02.2023
- 28.02.2023
Organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców
30.01.2023
- 22.03.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!