Finanse Koła Gospodyń Wiejskich

FIN

Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez koła gospodyń wiejskich (KGW).

Celem publikacji jest przede wszystkim wsparcie tych KGW, które rozpoczęły działalność lub KGW i osób które rozważają rozpoczęcie działalności w oparciu o Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich[1].

Znacząca część publikacji została poświęcona kołom gospodyń wiejskich, które prowadzą lub zamierzają prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

Wspomniana ustawa o kołach gospodyń wiejskich wprowadziła szereg rozwiązań, wcześniej niedostępnych. Rozwiązania te zostały przyjęte z zainteresowaniem. Dziś, mimo ponad dwóch lat obowiązywania przepisów, w tym przepisów wykonawczych do w/w ustawy, nadal pojawia się szereg wątpliwości i pytań, szczególnie dotyczących aspektów formalno – prawnych związanych z finansowym raportowaniem działalności kół.

Opracowanie jest próbą odpowiedzi na te wątpliwości i pytania.

Wszystkim osobom zainteresowanym właściwym wypełnieniem obowiązków przez KGW, autorka niniejszego opracowania rekomenduje zapoznanie się z podstawowymi aktami regulującymi działalność kół gospodyń wiejskich

Lista źródeł dostępna na końcu opracowania.

Tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Materiały w nim zamieszczone nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów, ani nie są opinią prawną.

Stan prawny na 15 stycznia 2021 r.

 


[1] Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932).


POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!