Polska jest w Europie jednym z najuboższych w wodę krajów – ekspertyza „Woda w rolnictwie”

wda

Ta pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza powstała z inicjatywy Koalicji Żywa Ziemia.  Została opracowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Fundacją WWF Polska.  

Zawiera głęboką i wieloaspektową diagnozę stanu zasobów wodnych w Polsce. Autorki i autorzy przedstawiają zagrożenia i analizują dotychczasowy model gospodarowania wodami. Wskazują konkretne rozwiązania w zakresie polityki, ochrony środowiska czy praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do lepszej ochrony zasobów.

Woda w rolnictwie

Ekspertyzę „Woda w rolnictwie” można pobrać ze strony internetowej Fundacji im. Heinricha Bölla.

Źródło: https://pl.boell.org

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023
miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!