Polska jest w Europie jednym z najuboższych w wodę krajów – ekspertyza „Woda w rolnictwie”

wda

Ta pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza powstała z inicjatywy Koalicji Żywa Ziemia.  Została opracowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Fundacją WWF Polska.  

Zawiera głęboką i wieloaspektową diagnozę stanu zasobów wodnych w Polsce. Autorki i autorzy przedstawiają zagrożenia i analizują dotychczasowy model gospodarowania wodami. Wskazują konkretne rozwiązania w zakresie polityki, ochrony środowiska czy praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do lepszej ochrony zasobów.

Woda w rolnictwie

Ekspertyzę „Woda w rolnictwie” można pobrać ze strony internetowej Fundacji im. Heinricha Bölla.

Źródło: https://pl.boell.org

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!