Pytanie o dofinansowanie na rozwój wsi


PYTANIE:

Dzień dobry  Piszę do Państwa z prośbą o kilka wskazówek lub informacji jak pozyskać dofinansowanie do rozwoju wsi w której mieszkam od niedawna. Jest to mała wieś położona w woj. małopolskim, posiadająca ok 200 mieszkańców. Mimo małej liczby ludności posiadamy sołtysa, koło gospodyń wiejskich, 7 lat temu rozpoczęto budowę świetlicy, w tym roku pozyskano z funduszu sołectwa pieniądze na przykrycie tego budynku. Jednak, aby można było coś zorganizować w tym budynku potrzebne są pieniądze na wykończenie.  I teraz moje pytanie : skąd i jak można pozyskać pieniądze na rozwój tej Wsi tj. dokończenie budowy, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe. Dodam ,że do najbliższej miejscowości jest 2 km, gdzie dzieci uczęszczają tam do szkoły, dorośli do sklepów i kościoła.                                  

Bardzo dziękuję za każdą podpowiedź.

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie!

Dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej. Spróbuję coś podpowiedzieć.

Świetnie, że po pierwsze jako mieszkańcy chcecie coś robić dla dobra wspólnego we wsi, a po drugie, że już wiecie, co chcecie robić jeśli chodzi o inwestycje – wykończenie budowy i doposażenie świetlicy, budowa placu zabaw dla dzieci i boiska. Muszę jednak przyznać, że w przypadku starania się o dofinansowanie mało jest konkursów dotacyjnych na wybudowanie czegoś, czy kupno jakichś materiałów. Natomiast więcej jest ofert na działania tzw. miękkie, społeczne – aby uczyć nowych umiejętności, integrować, zmieniać przyzwyczajenia, postawy itd. I w tych konkursach dotacyjnych można też część dotacji zabudżetować na inwestycje, które służą na przykład wyżej wymienionym przeze mnie celom. Dlatego też, zanim wystąpicie z wnioskiem do konkretnego źródła, warto przedyskutować z mieszkańcami, co właściwie chcecie robić dla i z – dziećmi, młodzieżą, starszymi mieszkańcami wsi? Bo wybudowanie placu zabaw – to za mało. Coś tam musi się dziać, kto z niego będzie korzystał? Co będzie działo się w świetlicy: jakie spotkania, jakie szkolenia, jakie święta będziecie tam organizować, może kursy itd… Kto to będzie organizował? Jak? Co chcecie zmienić w Waszej społeczności? Czego się nauczyć? Itd.

Warto taką dyskusję i pomysły opisać, aby potem łatwiej było przygotować konkretny projekt do konkretnego darczyńcy w formie wniosku o dotację.  Może ten najbliższy czas trzeba będzie przeznaczyć na przemyślenie Waszej działalności (czyli sołectwa we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i jakąś aktywną grupą mieszkańców), opisanie jej i prześledzenie, kiedy ogłaszane są terminy przyjmowania wniosków do poszczególnych konkursów. Oczywiście każdy darczyńca ma swój formularz wniosku, zwykle on-line, który trzeba wypełnić. Ale kiedy będziecie mieli opisany projekt tworzenia wspólnego miejsca we wsi i jego ofertę dla mieszkańców – wówczas zdecydowanie łatwiej będzie Wam wypełniać formularze do różnych programów dotacyjnych i prowadzić rozmowy z potencjalnymi darczyńcami, także z firmami prywatnymi;

Standardowe pytania we wnioskach o dotacje, to np. cel przedsięwzięcia, dla kogo (ile jest dzieci i młodzieży we wsi, ile osób starszych etc.), opis działań z harmonogramem, budżet (w którym będą wskazane np. prace własne mieszkańców przy przygotowaniu np. placu czy boiska oraz niezbędne zakupy – sprzęt, ogrodzenie itd.), rezultaty, te ilościowe i jakościowe (ile dzieci skorzysta z tych inwestycji w ciągu roku, ile imprez integrujących społeczność można zorganizować w świetlicy i na placu/boisku, ile osób zaangażuje się w tę wspólną inicjatywę, czy powstanie coś przy okazji, może zawiąże się lokalne stowarzyszenie na rzecz rozwoju tej miejscowości itd…).

Proszę też pamiętać, że w przypadku ubiegania się o dotację przez grupę nieformalną czy sołectwo (które też nie ma osobowości prawnej), należy wskazać podmiot, który jest zarejestrowany sądownie i ma swoje konto w banku. Dotacja będzie przelana na konto organizacji i rozliczana przez tę organizację. W Waszym przypadku może to być pewnie Koło Gospodyń Wiejskich, ale musicie sprawdzić na jakiej podstawie jest zarejestrowane, jakie ma cele statutowe, czy są zgodne z tym co chcecie robić we wsi. Zwracam też uwagę, że wszelkie kwestie własności np. do zakupionego sprzętu, czy wyposażenia przechodzą na organizację, która przyjmuje dotację i jest odpowiedzialna za jej rozliczenie. I jeszcze jedno – kwestie bezpieczeństwa w przypadku placu zabaw – przy zakupie sprzętu warto wybrać taką firmę, która ma wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa, zapewnia instalację sprzętu oraz jego konserwację.

A teraz podam kilka propozycji źródeł finansowania Waszej działalności, której się domyślam, więc nie muszę to być koniecznie źródła zgodne z Waszymi pomysłami. Dlatego moja odpowiedź nie będzie idealnie dopasowana do tego, co chcecie czy możecie zrealizować we wsi z mieszkańcami:

Propozycje źródeł do przemyślenia przez Waszą grupę inicjatywną:

Wasze Koło Gospodyń Wiejskich może zgłosić projekt do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (trzeba najpierw sprawdzić, czy Koło zarejestrowało się w spisie ARiMR, dopiero wówczas może ubiegać się o dotację z tego źródła) https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Ta edycja trwa do 30 września, więc czasu jest bardzo mało!

Fundusz Obywatelski dla Polski im. Henryka Wujca – wspiera oddolne działania związane z ochroną i przestrzeganiem praw obywatelskich i wolności, pokoju społecznego i tworzenia dialogu w Polsce.

https://www.funduszobywatelski.pl  –  zakładka: wspierane inicjatywy

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę – projekty na rzecz osób starszych:

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/53675-generator-innowacji-sieci-wsparcia-2-konkurs-innowacji-na-rzecz-osob-starszych

http://sieciwsparcia.pl

http://sieciwsparcia.pl/o-projekcie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – Program Równać Szanse – nabór do 27.10

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/53487-rusza-nabor-wnioskow-w-regionalnym-konkursie-grantowym-programu-rownac-szanse-2020

https://rownacszanse.pl

Konkurs grantowy Wzmocnij swoje otoczenie – do 30 listopada realizacja projektów!

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/53435-ruszyla-druga-edycja-programu-pse-wzmocnij-swoje-otoczenie

https://wzmocnijotoczenie.pl

Program Aktywni Obywatele (z funduszy norweskich)– edycja regionalna: celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej i grup zagrożonych wykluczeniem; wspiera działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież.  https://aktywniobywatele.org.pl

Lokalna Organizacja Grantowa

Proponuję poszukać w swojej okolicy (gminie, powiecie, regionie) – Lokalnej Organizacji Grantowej, która realizuje program dotacyjny p.n. Działaj Lokalnie – trzeba sprawdzić na stronie, czy w Waszej gminie/powiecie/regionie działa taka organizacja. Proszę to sprawdzić na stronie programu w zakładce – zasięg programu: http://dzialajlokalnie.pl

Taka organizacja byłaby dla Waszej społeczności dobrym partnerem, doradcą i potencjalnym darczyńcą, gdyż wspiera działania społeczne mieszkańców małych miejscowości.

Proszę też przejrzeć mały przewodnik po możliwych funduszach na inicjatywy lokalne. Podaję link: http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/48060-przykladowe-zrodla-finansowania-inicjatyw-lokalnych

W tym przewodniku warto zwrócić uwagę na konkursy dotacyjne prowadzone przez następujące organizacje:

– Fundacja PZU-  https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Ze swojego doświadczenia wiem, że ta Fundacja wspiera lokalne inicjatywy tworzenia placów zabaw w małych miejscowościach, ale nie tylko takie.

– Z Fundacją PZU po lekcjach – do 15.09 – http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/53646-z-fundacja-pzu-po-lekcjach-nabor-wnioskow-od-15-09-2020-r

– Fundacja Banku Zachodniego WBK (Grupa Santander) – Tu mieszkam, tu zmieniam –  http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52278-konkurs-grantowy-fundacji-santander-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko

lub bezpośrednio na stronie Fundacji Santander: https://fundacja.santander.pl

– Fundacja Cemex (o ile Wasza miejscowość znajduje się w zasięgu działania firmy Cemex)-  http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52406-nabor-wnioskow-do-konkursu-grantowego-2020-fundacji-cemex-budujemy-przyszlosc  lub bezpośrednio na stronie: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl

Fundacja wspiera tylko te inicjatywy, które są realizowane w miejscu działania firmy Cemex, zawsze szukam tej informacji na stronie, bo jest ukryta, więc wklejam link do tej informacji, proszę sprawdzić ich lokalizacje:- https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,konkursy/konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-i-szkol/regulamin-konkursu.html

– Fundacja PGE  https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia

 

Proszę także zapoznać się z Konkursem grantowym pn. „Moje Miejsce na Ziemi” – Fundacji Orlen-  http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52562-moje-miejsce-na-ziemi-3-edycja-programu-grantowego-fundacji-orlen-dla-spolecznosci-lokalnych

Jest też program dla strażaków, jeśli działa u Was Ochotnicza Straż Pożarna to może z niego Wasza OSP już z niego korzystała? Jeśli nie, to wklejam link:-  https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx

Oczywiście niektóre terminy przyjmowania wniosków już minęły (zwykle w pierwszym kwartale roku), proszę uwzględnić te źródła w swoich planach na np. przyszły rok, bo to zwykle są konkursy cykliczne.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w znalezieniu potrzebnych funduszy.

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!