Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach – webinarium

k2_items_src_d9826b73469ffce3863f62ae2528c986

Od 2009 roku mieszkańcy wsi mogą podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. Taką możliwość daje ustawa o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

 

Zapraszamy do oglądania zapisu webinarium, które poprowadził Szymon Osowski – prezes Sieci Watchdog, ekspert prawny specjalizujący się m. in. w tematyce funduszu sołeckiego.

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, który jest budżetem obywatelskim, decyduje rada gminy i  musi to zrobić do 31 marca każdego roku. Z kolei do 31 lipca wójt gminy ma obowiązek poinformować sołtysów o tym, jaka kwota funduszu sołeckiego przypada na ich sołectwo.

Najważniejszą datą jest 30 września, gdyż do tego dnia musi odbyć się zebranie wiejskie i musi zostać złożony wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania.

Z webinarium dowiecie się m. in. o tym:

  • jak to zorganizować i przeprowadzić zebranie wiejskie,
  • jak powinien wyglądać wniosek,
  • na co można przeznaczyć fundusz sołecki,
  • jaka jest rola sołtysów,
  • kiedy wniosek może być odrzucony.

Źródło: https://siecobywatelska.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!