Skąd zdobyć fundusze na zakup nowych bramek do piłki nożnej lub budowę skromnego placu zabaw dla dzieci?


PYTANIE:

Witam serdecznie. Pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego mieszkam na wsi, w której nie ma obecnie placu zabaw. Jestem radną jednakże pełnię tą funkcję od nie dawna a chciałabym wesprzeć swoją miejscowość a za razem sołectwo najbardziej jak tylko się da W pobliskości zamieszkuje około 15 wspaniałych dzieci, których jedyną rozrywką jest zabawa na drodze publicznej, jeszcze 3 lata temu dzieci bawiły się na boisku po byłej szkole podstawowej. Budynek został sprzedany wraz z boiskiem, obecni mieszkańcy zabronili bawić się tam dzieciom i grać w piłkę nożną. Gmina przeznaczyła teren na nowe boisko po byłej Spółdzielni Produkcyjnej, teren został posprzątany przez mieszkańców lecz nic tam nie ma. Gmina nie ma środków żeby przeznaczyć na plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży. Chciałabym bezpieczeństwa dla dzieci oraz miejsca dla młodzieży gdzie mogliby się spotykać i spędzać aktywnie czas. Nie są to wielkie inwestycje np. zakup nowych bramek do piłki nożnej lub budowa skromnego placu zabaw dla dzieci. W związku z powyższym chciałabym zasięgnąć informacji – czy można im jakoś pomóc – stworzyć normalne warunki do zabawy nie obciążając tym samym biednego portfela mieszkańców jak również gminy. Za wszystkie informacje jaki pomogłyby mi w uzyskaniu takich środków będę bardzo wdzięczna.

ODPOWIEDŹ:
Pani prośbę przekazał mi kolega z Fundacji Wspomagania Wsi. Spróbuję trochę pomóc w szukaniu funduszy. Źródeł dofinansowania przedsięwzięcia, które Pani opisuje jest wiele.

Pierwsze jednak moje pytanie brzmi, czy jest u Was jakaś lokalna organizacja, zarejestrowana, z własnym kontem bankowym, która mogłaby wystąpić o dotację? Może to być Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, jakieś lokalne stowarzyszenie, które może realizować statutowo cele związane z tworzeniem placu zabaw (oczywiście to nie musi być wskazane wprost w statucie, chodzi o działalność na rzecz mieszkańców, wspieranie rekreacji, integracji, wypoczynku etc.).

Rozumiem, że właścicielem placu, na którym ma powstać plac zabaw jest gmina- potrzebna będzie zatem zgoda gminy na zorganizowanie placu zabaw na tej działce oraz – w przypadku znalezienia organizacji, która wystąpi formalnie o dotację – o umowę o współpracy między gminą a daną organizacją w zakresie tworzenia placu zabaw na tej działce. Te dokumenty są też zwykle niezbędne przy staraniu się o dotację, jako załączniki do wniosku.

Trzeba będzie napisać projekt – opisać cel przedsięwzięcia, dla kogo, dlaczego ten plac jest potrzebny, dobrze to uzasadnić, opisać działania z harmonogramem (jak będziecie ten plac tworzyć, krok po kroku), skonstruować budżet (w którym będą wskazane np. prace własne mieszkańców przy przygotowaniu placu oraz niezbędne zakupy – sprzęt, ogrodzenie itd.), zastanowić się nad rezultatami, tymi ilościowymi i jakościowymi (ile dzieci skorzysta z placu zabaw w ciągu roku, ile imprez integrujących społeczność można zorganizować na tym placu, ile osób zaangażuje się w tę wspólną inicjatywę, czy powstanie coś przy okazji, może zawiąże się lokalne stowarzyszenie na rzecz rozwoju tej miejscowości itd.).

Być może uda się znaleźć fundusze na zakup urządzeń i sprzętów z jednego źródła, a może trzeba będzie pomyśleć o kilku źródłach.

Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw, to już przy zakupie sprzętu warto wybrać taką firmę, która ma wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa, zapewnia instalację sprzętu oraz jego konserwację.

A teraz trochę o możliwych funduszach.

Proponuję poszukać Lokalnej Organizacji Grantowej, która realizuje program dotacyjny p.n. Działaj Lokalnie – trzeba sprawdzić na stronie, czy w Waszej gminie/powiecie/regionie działa taka organizacja: http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu

Taka organizacja byłaby dla Waszej społeczności dobrym partnerem, doradcą i potencjalnym darczyńcą.

Proszę też przejrzeć mały przewodnik po możliwych funduszach na inicjatywy lokalne. Podaję link:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/48060-przykladowe-zrodla-finansowania-inicjatyw-lokalnych

W tym przewodniku warto zwrócić uwagę na konkursy dotacyjne prowadzone przez następujące organizacje:

– Fundacja PZU – https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

– Fundacja Banku Zachodniego WBK (Grupa Santander) – Tu mieszkam, tu zmieniam

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52278-konkurs-grantowy-fundacji-santander-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko

– Fundacja Cemex (o ile Wasza miejscowość znajduje się w zasięgu działania firmy Cemex)

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52406-nabor-wnioskow-do-konkursu-grantowego-2020-fundacji-cemex-budujemy-przyszlosc

– Fundacja PGE https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia

Proszę także zapoznać się z Konkursem grantowym pn. „Moje Miejsce na Ziemi”- Fundacji Orlen

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52562-moje-miejsce-na-ziemi-3-edycja-programu-grantowego-fundacji-orlen-dla-spolecznosci-lokalnych

Choć niektóre terminy przyjmowania wniosków już minęły, proszę uwzględnić te źródła w swoich planach na np. przyszły rok.

Można też wziąć pod uwagę konkurs Nivea pn. „Podwórko Talentów” – proszę zapoznać się z zasadami programu, jeśli nawet nie skorzystacie z dotacji, może znajdziecie tam jakąś inspirację i wskazówkę. https://podworko.nivea.pl

Może ten najbliższy czas trzeba będzie przeznaczyć na przemyślenie projektu, opisanie go i prześledzenie, kiedy ogłaszane są terminy przyjmowania wniosków do poszczególnych konkursów, aby się przygotować. Oczywiście każdy darczyńca ma swój formularz wniosku, zwykle on-line, który trzeba wypełnić.

Ale kiedy będziecie mieli opisany projekt tworzenia tego miejsca we wsi – wówczas zdecydowanie łatwiej będzie Wam wypełniać formularze do różnych programów dotacyjnych i prowadzić rozmowy z potencjalnymi darczyńcami, także z firmami prywatnymi.

Gdyby miała Pani jeszcze jakieś pytania – proszę śmiało do nas pisać.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w znalezieniu potrzebnych funduszy.

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!