Przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego

PYTANIE:

Dobry wieczór. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi w temacie, który opiszę. Fundusz Sołecki na ten rok w przypadku naszego sołectwa wynosi około 44 tysiące złotych. Jesienią ubiegłego roku podczas wiejskiego zebrania ustalono plan wydatków na ten rok 2020 z podziałem na kilka działów: zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy, integracja, oświetlenie, inwestycje drogowe itp.   

W ostatnim czasie okazało się jednak, że wobec braku możliwości sfinansowania zajęć ruchowych dla kobiet – mieszkanek wsi aerobic i pilates z tzw „kapslowego” przez gminę, pojawił się pomysł,  aby zajęcie sfinansować z Funduszu Sołeckiego.

W tym celu  sołtys zwołała zebranie wiejskie z udziałem mieszkańców, aby w głosowaniu tajnym zdecydować o przesunięciu pieniędzy z działu integracja, bo zdaniem sołtysa, tylko z tego działu można przeznaczyć pieniądze na ćwiczenia. Żaden inny dział nie wchodził w rachubę.

Moje pytania dotyczą kilku kwestii. Czy do przesunięcia pieniędzy w ramach Funduszu Sołeckiego konieczne było zorganizowanie wiejskiego zebrania, czy nie wystarczyłaby uchwała Rady Sołeckiej? A może to tylko decyzja sołtysa? Czy pieniądze z Funduszu Sołeckiego są znaczone z chwilą pierwszego głosowania Rady Sołeckiej w naszym przypadku jesień ubiegłego roku”  czy też można robić przesunięcia w ramach różnych działów np. czy pieniądze zarezerwowane pierwotnie na zagospodarowanie świetlicy wiejskiej można w części przesunąć na ćwiczenia dla kobiet, a pieniądze zapisane na uliczne oświetlenie przeznaczyć na czyszczenie rowów melioracyjnych itp. Czy jest to budżet ruchomy czy sztywny? I dlaczego pieniądze na ćwiczenia można ściągnąć z działu integracja a nie inwestycje?

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie,
Dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej. Zadała mi Pani trudne pytania i nie wiem, czy potrafię kompetentnie wypowiedzieć się na ten temat? Zaznaczyć muszę, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej.

Odpowiadając na jedno z Pani pytań: Wniosek może uchwalić jedynie Zebranie Wiejskie, a nie sam sołtys, czy Rada sołecka. Natomiast Zebranie Wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego organizowane jest z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 mieszkańców sołectwa.

Zmiana wniosku o przeznaczenie funduszu sołeckiego powinna być uchwalona przez Zebranie Wiejskie – to nie może być zwykła decyzja.

Natomiast nie umiem Pani odpowiedzieć na pytanie, na ile można manewrować kategoriami wydatków określonymi w pierwotnym wniosku. Prawdopodobnie jest tak, że po złożeniu pierwotnego wniosku uchwalonego przez Zebranie Wiejskie i złożonego przez Waszą panią sołtys – dane kategorie [zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy, integracja, oświetlenie, inwestycje drogowe] zostały wpisane do budżetu gminy i składają się na tegoroczną strukturę planowanych przez gminę wydatków.  W tej sytuacji wydaje się, że przesunięcie jest możliwe jedynie z kategorii, która związana jest z aktywnością a nie z inwestycjami czy wyposażeniem (z integracji – na ćwiczenia). I ta sztywność, o którą Pani pyta wynika ze sztywności budżetu gminy, który już został przecież uchwalony, jest realizowany i musi się trzymać w jakichś ryzach – wydatki na inwestycje muszą być wydatkami na inwestycje a nie np. na aktywność.

Na to prawdopodobnie ma wpływ ustawa finansach publicznych, która mówi m.in. o tym, że podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091571240/U/D20091240Lj.pdf

Dodatkowe źródła informacji o sposobie podejmowania decyzji o funduszu sołeckim:
https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/fundusz-solecki-krok-po-kroku.pdf

http://administracja.mswia.gov.pl/adm/fundusz-solecki/poradnik/285,Fundusz-Solecki-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html

Wydaje mi się, że w przypadku przedstawionych przez Panią wątpliwości, warto byłoby skontaktować się z prawnikiem.

Gdyby Pani chciała skontaktować się z prawnikiem to polecam napisanie do organizacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska w Warszawie. Podaję adres poradni prawnej:
porady@siecobywatelska.pltel. 22 844 73 55

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej,
serdecznie pozdrawiam,
Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!