Jak zorganizować międzynarodową wymianę młodzieży pożarniczej?

Jak zorganizować międzynarodową wymianę młodzieży pożarniczej

„Nie ma znaczenia, z jakich regionów pochodzą obie grupy. Spotkania można zorganizować w dowolnej lokalizacji i z bardzo różnym budżetem. Wszystko zależy od pomysłowości, kreatywności organizatorów i oczywiście oczekiwań uczestników.” Przemysław Chrzanowski rozmawia z Moniką Karłowicz z Zarządu Głównego ZOSP RP o organizowaniu międzynarodowych wymian młodzieży pożarniczej.

Przemysław Chrzanowski: Pożarnicza młodzież z Polski i Niemiec od wielu lat ma możliwość integracji podczas letniego wypoczynku. Dzieje się tak za sprawą inicjatywy pod nazwą Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Co kryje się pod tą nazwą?

Monika Karłowicz, Zarząd Główny ZOSP RP: Pod tą długą nazwą kryje się 75 tysięcy różnego rodzaju spotkań, w których wzięło udział przeszło 3 miliony młodych ludzi. PNWM, bo tak w skrócie nazywamy Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, jest organizacją utworzoną 28 lat temu przez rządy Polski i Niemiec, aby wspierać budowanie dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Niemcami. W praktyce PNWM umożliwia spotkania młodzieży z Polski i Niemiec, dofinansowując je, doradzając i ucząc, w jaki sposób należy takie spotkania organizować. Zakres działania PNWM jest imponujący i tak różnorodny, jak różnorodne są oczekiwania i pomysły młodych ludzi w obu krajach. Warto podkreślić, że PNWM dofinansowuje zarówno wymianę szkolną, jak i pozaszkolną, czyli projekty organizowane przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe i samorządy. Sporą część wspieranych przez PNWM spotkań organizują Ochotnicze Straże Pożarne. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Polsce i w Niemczech to bardzo aktywna grupa młodych ludzi.

1

Czy idea PNWM sprawdzi się w przypadku każdej jednostki? Potrzebne są szczególne predyspozycje członków konkretnej OSP?

Kierując się moim dwudziestoletnim doświadczeniem we współpracy polsko-niemieckiej mogę z całą pewnością stwierdzić, że wszędzie tam, gdzie jest grupa osób prawdziwie zaangażowanych i odpowiedzialnych za swoje zadania możliwe jest zorganizowanie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży zgodnie ze standardami PNWM. Nie ma znaczenia, z jakich regionów pochodzą obie grupy. Spotkania można zorganizować w dowolnej lokalizacji i z bardzo różnym budżetem. Wszystko zależy od pomysłowości, kreatywności organizatorów i oczywiście oczekiwań uczestników. Spotkania PNWM organizowane są wspólnie przez partnerów z Polski i Niemiec, a to zakłada, że w zespole musi być ktoś, kto zna język obcy. Nie musi to być język niemiecki, wystarczy język angielski. Problemy w komunikacji można oczywiście łatwo przezwyciężyć dzięki technice. Mamy ogromne szczęście żyć w czasach bez barier.

2

Pierwszy krok to pozyskanie partnera zza Odry? Jak się to robi? Gdzie powinniśmy szukać informacji o możliwości podjęcia międzynarodowej współpracy?

Najłatwiej znaleźć partnera do współpracy biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i giełdach kontaktów organizowanych przez PNWM i przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Informacje o naborze można znaleźć na stronach www.pnwm.org i www.zosprp.pl. Dodatkowo PNWM oferuje możliwość znalezienia partnera do współpracy poprzez zakładkę Giełda kontaktów. Zachęcam również do kontaktu ze mną. Chętni do znalezienia partnera mogą przesłać na adres mailowy monika.karlowicz@zg.zosprp.pl informację, kim są i kogo poszukują. Chciałabym przypomnieć, że współpraca dotyczy wymiany młodzieży, a nie pozyskiwania sprzętu ratowniczego i samochodów pożarniczych.

3

Udało się. Mamy partnera. Czas na organizację wspólnego wypoczynku. Jak zaplanować budżet i gdzie „zapukać” po pieniądze?

Najpierw trzeba uzgodnić z partnerem, jaki jest cel naszego projektu i co właściwie chcemy wspólnie zrobić. Obie strony powinny szczerze określić swoje możliwości finansowe i organizacyjne. Planując program zachęcam do szukania kreatywnych rozwiązań i do rozmowy z młodzieżą. Nawet duży budżet nie zagwarantuje nam atrakcyjnego programu, jeśli nie będzie zgodny z oczekiwaniami uczestników. Warto sięgnąć do wydawnictw PNWM. Można je pobrać bezpłatnie ze strony www.pnwm.org lub zamówić za niewielkie pieniądze. Stanowią one nieocenione źródło inspiracji.

4

Jak sięgnąć po dotację ze środków PNWM?

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych dotacji należy napisać wniosek o dofinansowanie. Wniosek tworzą obaj partnerzy. Formularz jest prosty, a wnioskowanie odbywa się w wersji on-line poprzez portal OASE. Wnioski od Ochotniczych Straży Pożarnych i oddziałów terenowych Związku OSP RP trafiają bezpośrednio do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który od 2003 roku pełni rolę jednostki centralnej PNWM. Oznacza to, wnioskodawcy nie kontaktują się z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, ponieważ na każdym etapie Związek OSP RP jest odpowiedzialny za prawidłowe przyznanie i rozliczenie dotacji. Sytuacja ta ma wiele zalet, m.in. gwarancję otrzymania dofinansowania, pomoc na etapie składania wniosku i rozliczania dotacji. Zainteresowanych zachęcam do mailowego kontaktu ze mną, chętnie wyjaśnię wszystkie wątpliwości.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania spotkania, jego realizacji, ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w pakiecie startowym PNWM, który można pobrać bezpłatnie ze strony https://www.pnwm.org/publikacje/metodyka-wymiany/ .

5

Czy środki z PNWM są na tyle duże, że w całości zabezpieczą koszty wypoczynku? Można je łączyć z innymi źródłami finansowania?

To, w jakiej części dotacja PNWM pokryje koszty naszego projektu zależy od rozmachu, z jakim zaplanujemy wydatki. Wysokość dofinansowania jest określona na podstawie stawek zryczałtowanych zapisanych w Wytycznych PNWM. Można otrzymać dofinansowanie jako gospodarz do organizacji spotkania w Polsce lub jako gość wyjeżdżając do Niemiec. W przypadku spotkania w Polsce dofinansowanie jest uzależnione od rodzaju zakwaterowania. Dotacje PNWM nie mogą stanowić 100% kosztów projektu. Należy zaplanować minimum10% finansowego wkładu własnego. Środki można pozyskać z dowolnych źródeł, oprócz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Najczęściej dodatkowe środki pochodzą z budżetu samorządu lokalnego, wpłat uczestników, środków pozyskanych od sponsorów lub z dotacji do obozów MDP.

6

Jak rozliczać dotacje ze środków PNWM? Czy to wielkie wyzwanie?

Rozliczenie jest równie nieskomplikowane jak złożenie wniosku. Wystarczy lista uczestników, sprawozdanie merytoryczne, zrealizowany program, zestawienie kosztów i źródeł finansowania, kopie faktur i rachunków, które zostały sfinansowane ze środków PNWM, dokumentacja fotograficzna, relacje prasowe itp. Podobnie jak wniosek rozliczenia dokonujemy on-line.

7

Jaki charakter winny mieć obozy dla młodych pożarników z Polski i Niemiec? Czy to tylko integracja, czy winniśmy się także skupić na sferze edukacyjnej?

Integracja jest bardzo ważnym elementem tego rodzaju spotkań, ale nie jedynym. Przede wszystkim należy zadbać o równowagę w programie. Zrównoważony program oznacza, że powinien się w nim znaleźć czas na wypoczynek, naukę i zabawę. Należy pamiętać, że PNWM nie finansuje spotkań, których głównym celem jest turystyka i wypoczynek, a to oznacza, że nasze spotkanie musi mieć określony cel edukacyjny. W przypadku obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych nie stanowi to problemu. Ważne, żeby zadbać o różnorodne metody dopasowane do potrzeb i zainteresowań uczestników.

8

O czym należy wiedzieć przygotowując program takiego wypoczynku?

Każdy kraj ma swoje obyczaje, kuchnię i uregulowania prawne, dlatego organizując spotkanie polsko-niemieckie należy pamiętać o różnicach w stylu życia w obu krajach. O tym, jakie zwyczaje ma nasz partner najłatwiej przekonać się podczas spotkania przygotowawczego polsko-niemieckiego zespołu realizującego projekt. Takie spotkania również są dofinansowane ze środków PNWM. Warto wcześniej wyjaśnić i omówić kwestie związane z udziałem osób powyżej 16 roku życia, które w Niemczech są traktowane inaczej, niż w Polsce. Kolejnym problemem jest udział w projekcie osób o różnych wyznaniach, co w grupie niemieckiej nie jest niczym dziwnym.

9

Dlaczego warto to robić?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, każdy organizator ma swoje powody. Dla niektórych osób to jednorazowe wyzwanie, dla innych – styl życia. Jedno jest pewne, robimy to nie dla siebie, a dla młodych ludzi, od których będzie zależeć nasza przyszłość. Udział w spotkaniach polsko-niemieckich otwiera na inność, pozwala uczyć się nowych rzeczy, zdobywać doświadczenia, kształtować kompetencje, pokonywać własne bariery i zahamowania. Dzięki temu młodzi ludzie łatwiej odnajdują się w świecie, zdobywają nowe umiejętności, poznają samych siebie i łatwiej wchodzą na rynek pracy. To inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń.

10

11

12

Zdjęcia pochodzą z zasobów OSP Lewin Kłodzki, OSP Bargłów Kościelny i Związku OSP RP.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!