Gdzie pozyskać środki na sfinansowanie odmulenia i oczyszczenia jeziora we wsi oraz stworzenia miejsca do rekreacji i wypoczynku?

PYTANIE:

Szanowni Państwo! Od dłuższego czasu śledzę Państwa Witrynę i z zazdrością czytam, jakie ludzie mają pomysły, jak Państwo im pomagacie, wspieracie i ukierunkowujecie. Wasza działalność jest wspaniała, szacun!!

Dlatego też pozwoliłam sobie napisać do Państwa i poprosić o podpowiedź, z jakich źródeł możemy pozyskać środki finansowe na poniższe zamierzenie.

Jestem mieszkanką wsi w woj. mazowieckim, na której mieszka około 350 osób. Wieś usytuowana jest obecnie około 10 km od rzeki Wisły, dzięki której, we wsi pozostało 5 ha jezioro. Niestety od 20 lat nic się tu nie dzieje, nie dlatego, że nie ma zgrania ludzi, ale dlatego, że nie mamy środków finansowych, bez których niestety nie da się zrealizować większych zamierzeń. Środki, które otrzymujemy z funduszu sołeckiego przeznaczamy od kilku lat na remont świetlicy wiejskiej.

Kiedy weszły przepisy o wspólnotach gruntowych, założyliśmy Stowarzyszenie wsi, aby nam nie zabrano jeziora i działki, na której stoi budynek świetlicy wiejskiej. Obecnie jesteśmy na finiszu załatwiania wszelkich formalności, aby Stowarzyszenie miało osobowość prawną. Składki członkowskie, to symboliczne kwoty.

Jezioro, od 20 lat jak tutaj mieszkam, systematycznie zarasta chwastami i krzewami. Jest zamulone i po prostu zaniedbane. Jedynie wędkarze mają pożytek, a miejscowi uciekają stąd szukając przyjemnych miejsc na spacery, czy posiedzenie nad wodą w innych miejscowościach.

I chcemy to zmienić! Chcemy odmulić jezioro – zapewne nie całe, ale chociaż część, aby móc zrobić kąpielisko dla dzieci. Marzymy o miejscu, gdzie w niedzielne popołudnie miejscowa społeczność mogłaby się spotkać i zintegrować, o małej plaży, miejscu na grilla czy ognisko, miejscu na spotkania z muzyką/gitarą/akordeonem, zadaszonych stoliczkach z ławeczkami dla starszych, no i oczywiście jakichś sanitariatach i parkingu tylko dla rowerów. Oczywiście nie zapomnimy o wędkarzach, aby im zapewnić dogodne, spokojne miejsce na łowy, w tym pomosty czy wygodne krzesełka. Część jeziora chcielibyśmy zostawić dla natury i przyrody, więc nie będziemy tam ingerować.

Szanowni Państwo,

jak widzicie marzeń mamy dużo, dlatego proszę na wstępie o podpowiedź, skąd jako Stowarzyszenie wsi możemy pozyskać środki finansowe na tak dużą inwestycję.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani!

Dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej i przedstawienie Waszej inicjatywy. Myślę, że możliwości sfinansowania przedsięwzięcia odmulenia i oczyszczenia jeziora we wsi oraz stworzenia miejsca do rekreacji i wypoczynku jest wiele, zwłaszcza, że wiele już poczyniliście w kierunku sformalizowania Waszej pomysłowości i aktywności! Jako Stowarzyszenie możecie ubiegać się o dotacje z różnych źródeł.

Po pierwsze sprawdziłam, że działa na Waszym terenie Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura z siedzibą w Karczewie, (jeśli to nie ta LGD, trzeba poszukać na mapie: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1)

dysponująca środkami europejskimi, i że właśnie jest ogłoszony nabór II/2020 na projekty w zakresie infrastruktury – polecam jak najszybciej skontaktować się z pracownikami LGD i zapytać o możliwość wystąpienia z wnioskiem o dotację na Wasz cel: http://www.naturaikultura.pl/index.php/nabory-wnioskow/nabory-trwajace

cyt.” nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD odpowiadający§ 2 ust.1 pk

Być może jakieś środki uda Wam się pozyskać z Programu Aktywni Obywatele, który właśnie został ogłoszony:

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE

cyt. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony będzie w okresie 2019-2024. Wspierać będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”) Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego) Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego) Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Wasz projekt mieści się w kategoriach tematycznych dotyczących zarówno ochrony środowiska, ochrony bioróżnorodności, zasobów wodnych, zapobiegania zmianom klimatycznym, dlatego możecie poszerzyć listę potencjalnych darczyńców o organizacje wspierające ochronę środowiska i bioróżnorodność. M.in. sprawdźcie proszę możliwości dofinansowania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

Podaję Wam link do naboru wniosków NFOŚ – w tabelce odnajdziecie dane kontaktowe do osób, które zajmują się poszczególnymi ścieżkami dofinansowań, proszę pytać koordynatorów o możliwość dofinansowania Waszego projektu, gdyż przysłowiowy diabeł tkwi w szczególe: http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-trwajacych-naborach-wnioskow.html

Proszę sprawdźcie też Państwo następujące źródła:

Fundacja KGHM, która wspiera działalność organizacji w zakresie np. sportu i rekreacji, nauki i edukacji, kultury i tradycji.

Fundacja Eko Cykl, która wspiera działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp., ale nie wiem, czy możecie starać się o dotację na Wasz projekt, może w późniejszym terminie, kiedy uda Wam się zrealizować ten pierwszy krok:

Sprawdźcie jeszcze proszę: Fundacja Grupy PERN

Kolejne źródło, które powinniście Panie wziąć pod uwagę w przyszłości – to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Na razie jednak nie ma naboru wniosków i trzeba śledzić ogłoszenia o kolejnych naborach.

Poszukajcie proszę Państwo na stronie Programu „Działaj Lokalnie”, czy jesteście jako gmina objęci działaniem lokalnej organizacji grantowej? Wydaje mi się, że jeszcze nie, ale może jestem w błędzie.

Wpiszcie woj. mazowieckie i zobaczcie, która organizacja grantowa jest najbliższa Waszej miejscowości, jeśli któraś organizacja obejmuje Waszą gminę/powiat, spróbujcie się z nią skontaktować i rozpytać o możliwości działania i finansowania.

Przejrzyjcie też mały przewodnik po możliwych funduszach na inicjatywy lokalne.

W tym przewodniku zwróćcie uwagę szczególnie na te źródła:

Fundacji PZU, Fundacji Banku Zachodniego WBK (obecnie Grupa Santander) – Tu mieszkam, tu zmieniam, Fundacji Cemex ( o ile tylko Wasza wieś znajduje się w lokalizacji działania firmy), Fundacji PGE.

I teraz chciałabym parę słów napisać już o samym Waszym przedsięwzięciu: jak się do tego zabrać?

Na Waszym miejscu przygotowałabym projekt działań np. na 1-2 lata, w którym zawrzecie inwestycje na działce przy jeziorze. Całe to przedsięwzięcie będzie przecież służyć jednemu celowi – np. poprawie stanu środowiska naturalnego/integracji/ rekreacji/aktywizacji Waszych mieszkańców wokół jakiegoś tematu – i tu trzeba się zastanowić, w jakim celu chcecie realizować te inwestycje na wsi, a może lepiej – co jest potrzebne mieszkańcom wsi: lepsze warunki życia i wypoczynku, lepsza współpraca, lepsze porozumienie, większa aktywność na rzecz swojej społeczności i miejsca, dodatkowe źródła dochodu, miejsca pracy, miejsce zabawy, rekreacji i integracji dla rodzin ze wsi? itd… Temu celowi wspólnemu powinny być podporządkowane działania, o których Pani wspominała.

Szukajcie funduszy w różnych źródłach, nie koncentrujcie wysiłków na jednym tylko źródle. Jeśli policzycie, ile będzie kosztowało całe przedsięwzięcie podstawowych inwestycji przy odmulaniu jeziora i na terenach przy jeziorze, to załóżcie sobie, że koszty tego całego przedsięwzięcia częściowo będą sfinansowane ze środków prywatnych (darowizn indywidualnych, darowizn od firm, dotacji od fundacji czy innych instytucji dotujących), częściowo z gminnych; jakąś część dofinansuje fundusz sołecki, a jakaś część budżetu całkowitego będzie stanowiła praca społeczna (oszacowana) mieszkańców wioski przy porządkowaniu terenu i stawianiu różnych obiektów typu ławeczki, pomosty itd. i jego uroczystym otwarciu na zakończenie. W taki sposób powstanie zarys projektu, któremu nadacie jakiś nośny tytuł. Trzeba to sobie napisać mniej więcej wg następujących podpunktów:

– Tytuł projektu

– Cel projektu

– Uzasadnienie projektu – dlaczego to chcecie robić, na jakie potrzeby lokalne odpowiada Wasz pomysł/projekt

– Działania – co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel

– Harmonogram – kiedy trzeba wykonać poszczególne działanie, aby zrealizować cel

– Rezultaty – konkretne wyniki Waszych działań, zarówno te fizyczne – np. oczyszczenie jeziora, zbudowanie 1 pomostu dla wędkarzy, postawienie 10 ławeczek itd., zwiększenie bioróżnorodności w jeziorze i w jego pobliżu (konkretnie o jakie gatunki roślin czy zwierząt); jak i te społeczne, nad którymi trzeba będzie się bardziej zastanowić – np. zmiana jakichś postaw, zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności wyrażoną np. liczbą zaangażowanych wolontariuszy, czy zwiększeniem liczby nowych członków Stowarzyszenia, może powstanie nowej inicjatywy na rzecz rozwoju Waszej wsi, czy opracowanie nowych pomysłów dla wsi itd….

– Budżet – ile to będzie kosztowało – koszty osobowe – np. koordynacja (może być wkładem społecznym), koszty operacyjne – np. zakupy, usługi; koszty administracyjne – papier, telefony (tu też mogą pojawiać się koszty społeczne, czyli wkład własny w postaci pracy nieodpłatnej mieszkańców czy jakiś nakładów rzeczowych.

Jeśli przygotujecie taki projekt, łatwiej Wam będzie wypełniać wnioski (formularze) o dotacje do różnych źródeł. W tych formularzach zwykle powtarzają się pytania o cel, działania, harmonogram, rezultaty i budżet, ale każdy formularz trzeba wypełniać odrębnie.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę Państwu powodzenia i trzymam kciuki za realizację inicjatywy w Waszej miejscowości!

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.ww.org.pl

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!