Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – aspekty prawne

shelt

Sytuację bezdomnych zwierząt reguluje ustawa o ochronie zwierząt. Obowiązek zapewnienia opieki nad nimi, a także ograniczania ich bezdomności ustawa przekazuje organom wykonawczym gmin – wójtom i burmistrzom. W tym celu co roku każdy samorząd przygotowuje gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności w gminie.

– Jakie dokładnie obowiązki w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałania bezdomności zwierząt spoczywają na gminach?

– Jakie są uprawnienia mieszkańców i przedstawicieli organizacji w zakresie wspierania samorządu w opiece nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczaniu ich bezdomności?

– Co konkretnie powinno zostać zaplanowane i zapisane w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt?

– W jaki sposób mieszkańcy i organizacje mogą wpływać na kształt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

Na pytania odpowiada niniejszy informator, który kierujemy do osób działających lub planującym działać na rzecz bezdomnych zwierząt – przedstawicieli urzędów gmin, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF: Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – aspekty prawne.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców
30.01.2023
- 22.03.2023
Cała Polska
25.01.2023
- 28.02.2023
Organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców
30.01.2023
- 22.03.2023
Cała Polska
25.01.2023
- 28.02.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!