Seminarium IRWiR PAN „Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”

 SEMINARIUM IRWiR PAN 13 stycznia 2020 r.

Konsorcjum IRWiR PAN oraz Wolański sp. z.o.o.

” Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”

Abstrakt wystąpienia

Zespół badawczy IRWiR PAN: dr hab. Monika Stanny, dr Michał Wolański, dr Maciej Stawicki, Agata Brzóska, Łukasz Komorowski, Paulina Kozłowska, Mateusz Pieróg.

Podczas seminarium zostały przedstawione wyniki badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”, zrealizowanego w 2019 roku przez konsorcjum IRWiR PAN oraz Wolański sp. z.o.o. dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Celem badania była ocena wpływu realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich.

W ramach badania wykonano również pogłębioną ocenę efektów realizacji, ocenę wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji oraz działań ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki spójności w dwóch perspektywach finansowych.

Zdefiniowano także kierunki wsparcia po 2020 roku, potencjalne bariery rozwoju obszarów wiejskich oraz sformułowano rekomendacje dla nowego okresu programowania. Badanie zrealizowano na poziomie gmin. Jest to pierwsza tak pogłębiona analiza ex-post polityki spójności na obszarach wiejskich w Polsce.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!