Poradnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z województwa pomorskiego

k2_items_src_9a02a24d8fd98bac02d401cc9d7190ed

W województwie pomorskim prawie 25 proc. mieszkańców przynajmniej raz w życiu doświadczyła jakiejś formy zaburzenia psychicznego. Dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry wydał informator o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Będzie dostępny za darmo w tzw. szpitalach marszałkowskich. To już druga edycja informatora.

 

Co zawiera informator?

Publikacja powstała z myślą o osobach, które poszukują pomocy w zakresie zdrowia psychicznego oraz ich bliskich. Są w nim materiały o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przewodnik zawiera też informacje o wybranych formach pomocy medycznej i społecznej (np. pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa), a także działających na Pomorzu placówkach świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych i ich rodzin oraz o instytucjach udzielających wsparcia w sytuacjach kryzysowych (np. telefon zaufania). Zainteresowani znajdą w nim dane teleadresowe jednostek podejmujących działania w obszarze wspierania zdrowia psychicznego na terenie województwa z podziałem na poszczególne powiaty i gminy.

Niezbędne dla pacjentów

Do lekarza psychiatry oraz do poradni leczenia uzależnień w ramach NFZ skierowanie nie jest wymagane. Jednak, aby skorzystać ze świadczeń psychologicznych lub psychoterapeutycznych w ramach NFZ, wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, psychiatry/innego specjalisty.

Podczas leczenia szpitalnego pacjent ma zapewnione bezpłatne, niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje, świadczenia profilaktyczne, leczenie, pielęgnację i rehabilitację, leki, świadczenia terapeutyczne itd.

Zaburzenie, choroba psychiczna czy kryzys?

Zdrowie psychiczne, bez względu na wiek, związane jest z innymi aspektami życia snem, dietą, aktywnością fizyczną, relacjami międzyludzkimi, uczuciami czy myślami. Zdrowie psychiczne to brak choroby lub dobrostan dający możliwość pełnej samorealizacji.

Zaburzenie psychiczne jest natomiast cierpieniem, niesprawnością funkcjonowania, doświadczeniem zwiększonego ryzyka śmierci, bólu, niepełnosprawności oraz znaczną utratą swobody. Choroba psychiczna to zaś zaburzenie psychiczne w znacznym stopniu ograniczające wgląd, czyli poczucie choroby oraz zdolność radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życia lub utrzymania właściwego kontaktu z rzeczywistością.

Czym innym jeszcze jest kryzys (w tym kryzys psychiczny), a więc sposób postrzegania sytuacji lub zdarzenia jako niemożliwej do wytrzymania trudności, która przekracza zasoby i mechanizmy radzenia sobie. Ma on charakter ciągły, sytuacyjny, ale także rozwojowy.

Miejsca, gdzie będzie można otrzymać wydrukowany bezpłatny informator.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku sp. z o.o.

Szpitale Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Do pobrania: Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim [PDF]

Źródło: https://pomorskie.eu/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!