Fundusze na rekreacyjne zagospodarowanie działki we wsi oraz wyposażenie świetlicy prowadzonej przez OSP

Pytanie:

Witam serdecznie. Jesteśmy w trakcie przejęcia ponad 0,80 ha działki z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców naszego sołectwa w zakresie kultury fizycznej. Działka położona jest nad jeziorem z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej. Zaplanowaliśmy postawienie na tej działce wiaty-altany, boiska do siatkówki plażowej, miejsca na ognisko, stoły i ławy, pomost, zakup kajaków i rowerów wodnych, stanowisko dla wędkarzy, posadzić drzewa, parking. Nie dużą kwotę możemy przeznaczyć z funduszu sołeckiego, ale realizacja tych zadań zajmie nam przy takim sposobie finansowania kilkanaście lat. We wsi istnieje KGW i OSP. Moje pytanie brzmi czy jako sołectwo lub któraś z wymienionych organizacji możemy ubiegać się o dofinansowanie na realizację wyżej wymienionych celów? Skąd i w jaki sposób możemy pozyskać środki?

Drugie pytanie, świetlica wiejska w naszej miejscowości wymaga wymiany pieca i potrzebna jest rozbudowa kotłowni i kuchni. Świetlicą opiekują się druhowie OSP. Czy jest szansa pozyskać i skąd środki na owe cele? Dodam, że świetlica utrzymana jest w bardzo dobrym stanie, druhowie przeprowadzają na bieżąco potrzebne remonty. Z poważaniem, pełna energii do działania mieszkanka.

Odpowiedź:

Witam serdecznie,

Dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej. Na początku muszę przeprosić Panią, że dopiero teraz odpowiadam, ale byłam na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Postaram się coś podpowiedzieć.

Jako sołectwo nie możecie bezpośrednio występować o dotację (poza Waszymi środkami z funduszu sołeckiego), gdyż nie macie odrębnej osobowości prawnej i własnego konta w banku. Natomiast istnieje możliwość pozyskiwania funduszy z różnych źródeł poprzez Wasze lokalne organizacje, o których Pani wspomniała w mailu – OSP, KGW.

Grupa osób (sołtys, członkowie rady, inni mieszkańcy), która jest/ albo chce być zaangażowana w działalność na rzecz wsi zawiązuje nieformalną albo formalną grupę działania i podpisuje porozumienie z wybraną organizacją o współpracy na rzecz realizacji konkretnego działania/projektu. Wówczas, dana organizacja występuje niejako w Waszym imieniu, otrzymuje dotację na swoje konto, rozlicza ją przed darczyńcą, ale tak naprawdę to Wy realizujecie projekt. Proszę tylko zawsze zwracać przedstawicielom organizacji uwagę na to, czy mogą zgodnie ze swoim statutami (celami organizacji zapisanymi w statucie) realizować działania, które będzie chciała podjąć Wasza grupa?

Na Waszym miejscu przygotowałabym projekt działań np. na 1-2 lata, w którym zawrzecie inwestycje na nowej działce przy jeziorze oraz doposażenie świetlicy. Całe to przedsięwzięcie będzie przecież służyć jednemu celowi – np. integracji lub aktywizacji Waszych mieszkańców wokół jakiegoś tematu – i tu trzeba się zastanowić, w jakim celu chcecie realizować te inwestycje na wsi, a może lepiej – co jest potrzebne mieszkańcom wsi? Lepsza współpraca, lepsze porozumienie, większa aktywność na rzecz swojej społeczności i miejsca, dodatkowe źródła dochodu, miejsca pracy? itd… Temu celowi wspólnemu powinny być podporządkowane działania, o których Pani wspominała.

Szukajcie funduszy w różnych źródłach, nie koncentrujcie wysiłków na jednym tylko źródle. Jeśli policzycie, ile będzie kosztowało całe przedsięwzięcie podstawowych inwestycji na placu (altana, boisko, kajaki itd.) oraz doposażenie świetlicy, to załóżcie sobie, że koszty tego całego przedsięwzięcia częściowo będą sfinansowane ze środków prywatnych (darowizn indywidualnych, darowizn od firm, dotacji od fundacji czy innych instytucji dotujących), częściowo z gminnych; jakąś część dofinansuje fundusz sołecki a jakaś część budżetu całkowitego będzie stanowiła praca społeczna (oszacowana) mieszkańców wioski przy organizacji placu i np. jego uroczystym otwarciu na zakończenie. W taki sposób powstanie zarys projektu, któremu nadacie jakiś nośny tytuł. Trzeba to sobie napisać mniej więcej wg następujących podpunktów:

– Tytuł projektu

– Cel projektu

– Uzasadnienie projektu – dlaczego to chcecie robić, na jakie potrzeby lokalne odpowiada Wasz pomysł/projekt

– Działania – co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel

– Harmonogram – kiedy trzeba wykonać poszczególne działanie, aby zrealizować cel

– Rezultaty – konkretne wyniki Waszych działań, zarówno te fizyczne – np. zbudowanie wiaty, jak i te społeczne, nad którymi trzeba będzie się bardziej zastanowić – np. zmiana jakichś postaw, zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności wyrażoną np. liczbą zaangażowanych wolontariuszy, czy zwiększeniem liczby nowych członków KGW/OSP, może powstanie nowej organizacji – stowarzyszenia na rzecz rozwoju Waszej wsi, a może opracowanie nowych pomysłów dla wsi itd….

– Budżet – ile to będzie kosztowało – koszty osobowe – np. koordynacja (może być wkładem społecznym), koszty operacyjne – np. zakupy, usługi; koszty administracyjne – papier, telefony (tu też mogą pojawiać się koszty społeczne, czyli wkład własny w postaci pracy nieodpłatnej mieszkańców czy jakiś nakładów rzeczowych.

Jeśli przygotujecie taki projekt, łatwiej Wam będzie wypełniać wnioski (formularze) o dotacje do różnych źródeł. W tych formularzach zwykle powtarzają się pytania o cel, działania, harmonogram, rezultaty i budżet, ale każdy formularz trzeba wypełniać odrębnie.

Teraz przejdę do możliwych źródeł finansowania Waszych działań:

Jako źródło finansowania proszę wziąć pod uwagę także gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii- z niego też można pozyskiwać niewielkie kwoty na różnego typu działania głównie edukacyjne w środowisku lokalnym, a przy okazji zakupić np. potrzebne wyposażenie na spotkania w świetlicy.

Proszę nie zapominać o Waszej Lokalnej Grupie Działania – LGD pracującej na Waszym terenie, podaję link do listy adresowej LGD w Polsce, odszukajcie swoją LGD i skontaktujcie się z jej pracownikiem w sprawie możliwości finansowania Waszych planów działania: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1

LGD dysponują środkami europejskimi na działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Trzeba zapytać o lokalną strategię rozwoju Waszego obszaru, czy jest tam mowa o tworzeniu placów zabaw na wsi, czy możecie się ubiegać o środki na takie przedsięwzięcie?

Polecam też kontakt z lokalną organizacją grantową, być może obejmuje swoim zasięgiem Wasz powiat/gminę. To ważny kontakt, w takiej organizacji możecie uzyskać ważne informacje o możliwościach finansowania Waszych inicjatyw, wziąć udział w szkoleniach, konsultacjach itp. ; sprawdźcie proszę na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu//

Jeśli któraś organizacja obejmuje Waszą gminę/powiat, spróbujcie się z nią skontaktować i rozpytać o możliwości działania i finansowania. Widzę, że działają dwa – Stryszawa i Białobrzegi, tylko nie wiem, czy zasięgiem działania obejmują Waszą miejscowość – proszę się z nimi skontaktować i ew. nawiązać stałą współpracę.

Przejrzyjcie też mały przewodnik po możliwych funduszach na inicjatywy lokalne, takie jak Wasze: http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/48060-przykladowe-zrodla-finansowania-inicjatyw-lokalnych

Na tej liście są różne instytucje dotujące. W Waszym przypadku zwróciłabym uwagę na konkursy takich fundacji jak:

Fundacji PZU, Fundacji Banku Zachodniego WBK (obecnie Grupa Santander) – Tu mieszkam, tu zmieniam, Fundacji Cemex ( o ile tylko Wasza wieś znajduje się w lokalizacji działania firmy), Fundacji PGE. Sprawdźcie jeszcze proszę: Fundacja Grupy PERN https://pern.pl/fundacja-grupy-pern

Wasza OSP może też korzystać z konkursów dotacyjnych Fundacji ORLEN-DAR SERCA, która wspiera m.in. ochotnicze straże pożarne (m.in. sprzęt, wyposażenie strażaków) na wyposażenie miejsca swoich spotkań (instalacja pieca), o ile świetlica pełni taką rolę dla strażaków (jest niejako ich strażnicą). http://www.orlendarserca.pl

Informacji należy szukać w zakładce Orlen dla strażaków, tam jest regulamin konkursu i link do generatora wniosków o dotację/darowiznę

Jeśli Wasz projekt będzie miał charakter bardzie sportowy, albo jakaś jego część, to można pomyśleć o którymś konkursie ogłaszanym cyklicznie przez Ministra Sportu i Turystyki: https://www.gov.pl/web/sport

Obecnie trwa jeszcze nabór wniosków na działania sportowe pn. Sport Wszystkich Dzieci: http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52011-trwa-nabor-wnioskow-do-programu-sport-wszystkich-dzieci

ale nie wiem, czy jesteście Państwo gotowi na przygotowanie projektu o charakterze sportowym i złożenie go w formie wniosku o dotację? Jednak warto pomyśleć o tym źródle finansowania w niedalekiej przyszłości.

https://www.gov.pl/web/sport/sport-dzieci-i-mlodziezy–trwa-nabor-wnioskow-na-rok-2020

Jest także program pn. Klub, wspierający działalność klubów sportowych w środowiskach lokalnych. Wnioski można składać do 15 marca 2020 roku:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/51938-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę powodzenia w działalności oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku!

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!