Wsparcie dla sołectwa, klubu sportowego, OSP

Pytanie

Dzień dobry, jestem młodym i aktywnym sołtysem. Jednakże pełnię tą funkcję od nie dawna a chciałbym wesprzeć swoje sołectwo najbardziej jak tylko się da. Jestem również v-ce prezesem klubu sportowego. Stąd moje pytanie. Gdzie mogę szukać dofinansowań lub funduszy na rzeczy, które chciałbym zrobić? Nie są to wielkie inwestycje np. zakup nowych krzeseł do sali OSP lub budowa skromnego placu zabaw dla dzieci.

Za wszystkie informacje jaki pomogłyby mi w uzyskaniu takich środków będę bardzo wdzięczny.

Odpowiedź

Witam serdecznie!

Dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej i bardzo przepraszam Pana, że dopiero teraz odpowiadam, ale byłam na dłuższym zwolnieniu.

Pewnie zdążył Pan już od tego czasu zdobyć jakieś informacje o funduszach, ale postaram się jeszcze coś podpowiedzieć.

Ważnym źródłem dotacji dla OSP jest:

Fundacja ORLEN-DAR SERCA, która wspiera m.in. ochotnicze straże pożarne (m.in. sprzęt, wyposażenie strażaków)

Informacji należy szukać w zakładce Orlen dla strażaków, tam jest regulamin konkursu i link do generatora wniosków o dotację/darowiznę

Jeśli chodzi o dotacje dla klubu sportowego:

Warto śledzić konkursy ogłaszane cyklicznie przez Ministra Sportu i Turystyki:

https://www.gov.pl/web/sport

Obecnie trwa jeszcze nabór wniosków na działania sportowe pn. Sport Wszystkich Dzieci:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/52011-trwa-nabor-wnioskow-do-programu-sport-wszystkich-dzieci

ale nie wiem, czy jesteście Państwo gotowi na przygotowanie projektu i złożenie go w formie wniosku o dotację? Jednak warto pomyśleć o tym źródle finansowania w niedalekiej przyszłości.

https://www.gov.pl/web/sport/sport-dzieci-i-mlodziezy–trwa-nabor-wnioskow-na-rok-2020

Prawdopodobnie w sam raz, jak dla Was jest program pn. Klub, wspierający działalność klubów sportowych w środowiskach lokalnych. Wnioski można składać do 15 marca 2020 roku:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/51938-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

Dodam tylko, że warto szukać też darczyńców wśród firm – lokalnych, czy ponadlokalnych, którym zależy na promocji przy okazji wydarzeń sportowych.

Często samorządy lokalne wspierają projekty o charakterze sportowym, choć zdaję sobie sprawę, że obecnie samorządy raczej ograniczają finansowanie i nie jest to w tej chwili najlepsze źródło dotacji dla sołectwa.

Natomiast jeśli chodzi o gminne źródła wspierania lokalnych inicjatyw, nie tylko sportowych, to proszę wziąć pod uwagę:

1.fundusz sołecki (pewnie Pan bierze go pod uwagę jako źródło dofinansowania np. placu zabaw?)

2. gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii- z niego też można pozyskiwać niewielkie kwoty na różnego typu działania głównie edukacyjne w środowisku lokalnym, a przy okazji zakupić np. potrzebny sprzęt typu krzesła na cykl spotkań na wybrany temat do siedziby OSP.

3. program współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego częścią jest zwykle konkurs dotacyjny dla lokalnych organizacji (o ile jest uchwalony w Waszej gminie)

4. budżet obywatelski

Fundusze na plac zabaw:

Proszę nie zapominać o Waszej Lokalnej Grupie Działania – LGD pracującej na Waszym terenie, podaję link do listy adresowej LGD w Polsce, odszukajcie swoją LGD i skontaktujcie się z jej pracownikiem w sprawie możliwości finansowania Waszych planów działania:

LGD dysponują środkami europejskimi na działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Trzeba zapytać o lokalną strategię rozwoju Waszego obszaru, czy jest tam mowa o tworzeniu placów zabaw na wsi, czy możecie się ubiegać o środki na takie przedsięwzięcie?

Polecam też kontakt z lokalną organizacją grantową, być może obejmuje swoim zasięgiem Wasz powiat/gminę. To ważny kontakt, w takiej organizacji możecie uzyskać ważne informacje o możliwościach finansowania Waszych inicjatyw, wziąć udział w szkoleniach, konsultacjach itp. ; sprawdźcie proszę na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu// Jeśli któraś organizacja obejmuje Waszą gminę/powiat, spróbujcie się z nią skontaktować i rozpytać o możliwości działania i finansowania.

Przejrzyjcie też mały przewodnik po możliwych funduszach na inicjatywy lokalne, takie jak Wasze.

Na tej liście są różne instytucje dotujące. W Waszym przypadku zwróciłabym uwagę na konkursy takich fundacji jak:

Fundacji PZU,  Fundacji Banku Zachodniego WBK (obecnie Grupa Santander) – Tu mieszkam, tu zmieniam, Fundacji Cemex ( o ile tylko Wasza wieś znajduje się w lokalizacji działania firmy), Fundacji PGE.

Sprawdźcie jeszcze proszę: Fundacja Grupy PERN

Przy okazji chciałam wspomnieć jeszcze o dwóch kwestiach, być może są one dla Pana oczywiste, ale tak na wszelki wypadek:

  1. Proszę pamiętać, że jako sołectwo nie możecie występować o dotację (poza Waszymi środkami z funduszu sołeckiego), gdyż nie macie odrębnej osobowości prawnej. Grupa osób (sołtys, członkowie rady, inni mieszkańcy), która najprawdopodobniej będzie chciała np. stworzyć plac zabaw we wsi może to robić poprzez Wasz klub sportowy (jeśli jest zarejestrowany), czy ochotniczą straż pożarną. Wówczas, dana organizacja występuje niejako w Waszym imieniu, otrzymuje dotację na swoje konto, rozlicza ją przed darczyńcą, ale tak naprawdę to Wy realizujecie projekt. Wasza grupa musi też wcześniej podpisać umowę o współpracy z taką organizacją i zawsze sprawdzać, czy cele Waszego projektu (w tym wypadku np. budowa placu zabaw) są zgodne z celami statutowymi organizacji, z którą podpisujecie umowę o współpracy tj. czy klub sportowy/ochotnicza straż pożarna mogą wspierać takie cele zgodnie ze swoim statutem?
  2. Szukajcie funduszy w różnych źródłach, nie koncentrujcie wysiłków na jednym tylko źródle. Jeśli policzycie, ile będzie kosztowało całe przedsięwzięcie wybudowania placu zabaw, to załóżcie sobie, że częściowo będzie sfinansowany ze środków prywatnych (darowizn indywidualnych, darowizn od firm, dotacji od fundacji czy innych instytucji dotujących), częściowo z gminnych; jakąś część dofinansuje fundusz sołecki a jakaś część budżetu całkowitego będzie stanowiła praca społeczna (oszacowana) mieszkańców wioski przy organizacji placu i np. jego uroczystym otwarciu na zakończenie.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę powodzenia w działalności oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku!

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!