Edukacja w turystyce wiejskiej

k2_items_src_8e9d727d3654e7178fea6db5c9e94367


Autorzy: Izabella Sikorska-Wolak
Krystyna Krzyżanowska
Jan Zawadka

WSTĘP

Przełom wieków XX i XXI to okres charakteryzujący się niespotykanym tempem przemian, które objęły wszystkie dziedziny życia. Jedną z nich jest turystyka, która w porównaniu do innych podobnych jej zjawisk wykazuje szczególnie dużą dynamikę rozwoju. W ciągu kilkudziesięciu lat przekształciła się ona ze zjawiska elitarnego w zjawisko masowe, w którym uczestniczą setki milionów osób na całym świecie. Wszystkie dostępne prognozy i raporty wskazują, iż w najbliższych latach turystyka będzie najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki światowej. Turystyka jest zjawiskiem ekonomicznym, ale przede wszystkim zjawiskiem społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Stąd wyjaśnienia jej istoty należy poszukiwać głównie w naukach humanistycznych. Pojęcie turystyka traktujemy jako nadrzędne wobec turystyki wiejskiej, dlatego też celowym wydaje się, aby analizę edukacyjnych wartości turystyki wiejskiej poprzedzić szerszym spojrzeniem na edukacyjne aspekty turystyki.(…)

POBIERZ PUBLIKACJĘ W PLIKU PDF

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!