Fundusze na nowoczesną strefę rekreacyjno-wypoczynkową dla dzieci i seniorów na wsi

PYTANIE:

Witam jestem sołtysem małej wioski w województwie kujawsko-pomorskim.

Nasze sołectwo jest w posiadaniu gruntu rolnego  o powierzchni 2 hektarów należącego do Gminy narodził się pomysł utworzenia nowoczesnej strefy rekreacyjno- wypoczynkowej dla dzieci i seniorów. Chcielibyśmy zbudować plac zabaw, strefę gier plenerowych, Altanę, miejsce na organizację ognisk, wykopać niewielki staw z  miejscem wypoczynkowym dla seniorów oraz zbudować boisko wielofunkcyjne lub typu golbox. Z jakich środków możemy pozyskać dofinansowanie na realizację takiej inwestycji? początkowo aby mieć wkład własny myślimy o zorganizowaniu zrzutki np. na zakup ogrodzenia placu zabaw. Czy do pozyskiwania środków finansowych potrzebne jest nam utworzenie  stowarzyszenia, które by przejęło zakres wnioskowania o pieniądze czy np. wystarczy tylko założenie klubu działającego na rzecz rozwoju lokalnej społeczności?

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie,

dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej. Wspaniale, że jako sołectwo macie tyle pomysłów, kierowanych do różnych grup wiekowych w Waszej wsi! To duże przedsięwzięcie, które najprawdopodobniej trzeba podzielić na projekty i rozłożyć w czasie.

Samo sołectwo w zasadzie nie może występować o dotacje, gdyż nie ma odrębnej osobowości prawnej i np. w związku z tym nie może mieć własnego konta, na które przyjmuje dotacje i z którego potem tę dotację rozlicza do darczyńcy. Wszystkie fundusze dla sołectwa muszą przechodzić przez konto gminy i to gmina jest podmiotem prawnym, który w Waszym imieniu może i powinno występować o dotacje.

Oczywiście możecie działać jako grupa nieformalna i w celu występowania o dotacje i realizację jakiegoś projektu nawiązać współpracę z już zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną organizacją w Waszej okolicy, taką jak np.: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, klub sportowy, lokalne stowarzyszenie itp. Wówczas, dana organizacja występuje niejako w Waszym imieniu, otrzymuje dotację na swoje konto, rozlicza ją przed darczyńcą, ale tak naprawdę to Wy realizujecie projekt. Wasza grupa musi też wcześniej podpisać umowę o współpracy z taką organizacją i zawsze sprawdzać, czy cele Waszego projektu są zgodne z celami statutowymi organizacji, z którą podpisujecie umowę o współpracy.

Jeśli w Waszym sołectwie jest grupa osób aktywnych, chcących działać i przygotowujecie się na bardziej długofalowe działanie dla wsi to polecam założenie swojego stowarzyszenia lokalnego np. rozwoju Waszej wsi. Jako zarejestrowana organizacja zdobywacie niezależność działania, podejmowania decyzji, dzięki osobowości prawnej możecie podpisywać umowy, posiadacie konto w banku, możecie nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami, także z własnym sołectwem i gminą, występować z wnioskami o dotacje do różnych źródeł. Wówczas będzie też łatwiej znaleźć różnych darczyńców np. poprzez branie udziału w licznych konkursach dotacyjnych. Podaję linki do pomocnych i praktycznych tekstów, jak założyć stowarzyszenie krok po kroku:

https://poradnik.ngo.pl/przewodnik-dla-poczatkujacych-ngo

https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-stowarzyszenie

https://sklep.ngo.pl/291861-jak-zalozyc-stowarzyszenie-i-napisac-jego-statut.html

Możliwe fundusze:

Możliwości finansowania są bardzo różne, zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, czasem też dla klubów sportowych oraz grup nieformalnych – to za każdym razem trzeba sprawdzać w warunkach przyznawania dotacji u poszczególnego darczyńcy.

Warto zapoznać się z konkursami ogłaszanymi cyklicznie przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – są tam m.in. konkursy dla klubów sportowych, proszę przejrzeć listę tegorocznych dotacji:
https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-powszechny/dofinansowanie-zadan-z

a także w ramach dotacji budżetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, z której finansowane są przedsięwzięcia sportowe na wsiach:
https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-powszechny/dofinansowanie-zadan-w/7932,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html

Powinniście nawiązać współpracę z Waszą Lokalną Grupą Działania – LGD pracującą na Waszym terenie, podaję link do listy adresowej LGD w Polsce, odszukajcie swoją LGD i skontaktujcie się z jej pracownikiem w sprawie możliwości finansowania Waszych planów działania:

http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1

LGD dysponują środkami europejskimi na działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Trzeba zapytać o lokalną strategię rozwoju Waszego obszaru, czy jest tam mowa o tworzeniu wiejskich obiektów kultury, edukacji, rekreacji (to co chcecie robić u Was), czy możecie się ubiegać o środki na takie przedsięwzięcie?

Polecam też kontakt z lokalną organizacją grantową, być może obejmuje swoim zasięgiem Wasz powiat/gminę. To ważny kontakt, w takiej organizacji możecie uzyskać ważne informacje o możliwościach finansowania Waszych inicjatyw, wziąć udział w szkoleniach, konsultacjach itp. ; sprawdźcie proszę na tej stronie w woj. kujawsko-pomorskim:

http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu// Jeśli któraś organizacja obejmuje Waszą gminę/powiat, spróbujcie się z nią skontaktować i rozpytać o możliwości działania i finansowania.

Trzeba także brać pod uwagę możliwą dotację na Wasze projekty z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, podaję link:

https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2/fio-2019/

Przejrzyjcie też mały przewodnik po możliwych funduszach na inicjatywy lokalne, takie jak Wasze:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/48060-przykladowe-zrodla-finansowania-inicjatyw-lokalnych

Oraz sprawdźcie jeszcze inne fundacje dotujące, np.:

Fundacja Grupy PERN

https://pern.pl/fundacja-grupy-pern/

Fundacja TURON

https://fundacja.tauron.pl/wspieramy/typy-wspieranych-projektow

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę Państwu powodzenia w działaniu, w osiąganiu celów i sprzyjających okoliczności!

Serdecznie pozdrawiam,

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!