Gdy senior niedomaga. Wsparcie finansowe i pomoc niefinansowa na opiekę i rehabilitację

gsn

Zarówno senior, jak i osoby sprawujące opiekę nad osobą starszą mogą liczyć na pomoc od państwa. Można ubiegać się o pomoc finansową oraz niefinansową. Wsparcie finansowe, jak też niefinansowe może być jednak uzależnione od sytuacji materialnej (dochodów) seniora i jego opiekunów. Czasem możliwość ubiegania się o świadczenie i pomoc wynika z przepisów lokalnych. Niestety w wielu przypadkach uzyskanie pomocy wymaga i wiedzy i determinacji rodziny.

Na przykład lekarze nie zawsze wiedzą, że pacjent może skorzystać z rehabilitacji. Nie zawsze też znają zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. Stąd konieczne zaangażowanie rodziny i przyjaciół już w trakcie pobytu osoby chorej w szpitalu. Po wypisie ze szpitala może okazać się niemożliwe uzyskanie właściwego skierowania. Tymczasem np. przyjęcie na rehabilitację kardiologiczną czy neurologiczną jest możliwe wyłącznie w określonym czasie od wypisu ze szpitala.

Warto też pamiętać, że poszukując ośrodka/ szpitala nie ma potrzeby kierować się rejonizacją. Pacjent z Warszawy może np. korzystać z usług opiekuńczych czy leczniczych w województwie pomorskim.

Często zdarza się, że służby społeczne ograniczają swoją pomoc wyłącznie do klientów ośrodków pomocy społecznej. Wówczas warto poszukać wsparcia u organizacji społecznych: fundacji/ stowarzyszeń.

W opracowaniu zaprezentowane zostały wybrane formy wsparcia dla seniorów i ich opiekunów. Regulowane są zarówno przepisami dotyczącymi pomocy społecznej, jak też opieki zdrowotnej. Obejmują kwestie finansowe (zasiłki), jak też niefinansowe (opieka, rehabilitacja). W ostatniej części zaprezentowana została innowacja, jaką są testowane obecnie gospodarstwa opiekuńcze.

Kompendium powstało nie tylko w oparciu dostępne źródła, ale także w oparciu o doświadczenia własne autorki zdobyte w toku opieki nad osobą zależną – seniorem, mieszkającym na wsi.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Autorka: Iwona Raszeja-Ossowska

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!