Czy gmina jako jednostka publiczna może od osoby prywatnej odkupić grunt i czy są na to środki z UE albo od państwa, aby ten grunt zakupić i postawić świetlicę?

PYTANIE:

Chcielibyśmy jako wioska wybudować świetlicę jednak nie ma żadnego gruntu należącego do gminy jest za to prywatny. Czy gmina jako jednostka publiczna może od osoby prywatnej odkupić taki grunt i czy są może środki z Unii Europejskiej czy państwa by ten grunt zakupić i postawić świetlicę? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

ODPOWIEDŹ

Dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej. Na początku zaznaczę, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, jest jedynie informacją.

Zgodnie z moją wiedzą, gmina może zakupić grunt prywatny z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy – Ustawa o samorządzie gminnym, rozdział 2,  art.7.1. zakres działania i zadania gminy (zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty).

Sposób nabycia działki przez gminę regulować powinna przede wszystkim w/w ustawa o samorządzie gminnym, ustawa  o  gospodarce nieruchomościami oraz o finansach publicznych, a decyzja o tym może zapaść na podstawie uchwały rady gminy.

Natomiast zupełnie inną sprawą jest to, czy gmina (wójt/burmistrz/rada gminy) chce to zrobić, czy jest przekonana, że taka inwestycja ma uzasadnienie ekonomiczne i społeczne – a w tym już Państwa rola.

Podaję link do podobnego pytania i odpowiedzi, której udzielałam jakiś czas temu, choć chodziło w nim o przekazanie świetlicy przez gminę – lokalnemu stowarzyszeniu:

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/46073-czy-stowarzyszenie-moze-wystapic-o-utworzenie-swietlicy-w-budynku-przekazanym-przez-gmine-w-uzyczenie

oraz rozmowy o tym, dlaczego warto się zastanowić nad tym, jaki ma to być rodzaj placówki, co może w konsekwencji zaważyć zarówno o dalszym traktowaniu świetlicy przez gminę, jak i utrzymaniu placówki:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/moje-solectwo/item/45417-swietlice-z-problemami

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/41068-jak-zgodnie-z-prawem-samorzad-moze-przekazac-organizacji-non-profit-swietlice-wiejska

Kwestia finansowania:

Obecnie bardzo trudno pozyskać środki na budowę świetlicy wiejskiej. Jeśli gmina jest sprzymierzeńcem w tej inicjatywie, sama wie, gdzie może ubiegać się o duże środki na budowę świetlicy i w zasadzie to gmina powinna występować o środki pod taką inwestycje, a nie jednostka pomocnicza, która de facto nie ma osobowości prawnej czyli sołectwo.

Oczywiście, możecie Państwo przedstawić gminie jakąś propozycję finansowania, co może być argumentem przetargowym w tej sprawie:

Sprawdźcie proszę, jaka Lokalna grupa działania – LGD pracuje na Waszym terenie, LGD dysponują środkami europejskimi na działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Trzeba zapytać o lokalną strategię rozwoju Waszego obszaru, czy jest tam mowa o budowie świetlic wiejskich/obiektów kultury/edukacji, na ile Wasza gmina jest aktywna w tej grupie? Czy możecie się ubiegać o środki na takie przedsięwzięcie? [szukajcie Waszej LGD]: http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1

Możecie wziąć pod uwagę także takie źródła finansowania jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO: https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/Og%c5%82oszenie-o-konkursie-FIO-2019.pdf

Program „Działaj Lokalnie”, o ile w Waszym regionie/powiecie/gminie działa Lokalna Organizacja Grantowa (trzeba to sprawdzić na stronie) www.dzialajlokalnie.pl i zależnie o rodzaju działalności, którą będzie prowadziła Wasza świetlica ubiegać się o środki w różnych konkursach dotacyjnych (podaję link do przykładowych źródeł finansowania): http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/48060-przykladowe-zrodla-finansowania-inicjatyw-lokalnych

Proszę jednak pamiętać, że występować o środki powinna Wasza gmina, a nie sołectwo. Chyba, że: 1. Posiadacie lokalną organizację (stowarzyszenie, zarejestrowane koło gospodyń wiejskich, ochotniczą straż pożarną itp.), która w Waszym imieniu mogłaby występować o dotację, 2. jesteście bardzo zdeterminowani i jest w Waszej wsi aktywna grupa osób, która założy lokalne stowarzyszenie na rzecz budowy świetlicy/działalności społeczno-kulturalnej wsi. Jako stowarzyszenie będziecie mogli samodzielnie występować z wnioskami o dotację na np. działalność w świetlicy.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę Państwu powodzenia w realizacji tej inicjatywy, konsekwencji w dążeniu do celu i pomyślnych wiatrów!

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!