Seminarium IRWiR PAN „Alternatywne sieci żywnościowe w krajach postkomunistycznych”

Seminarium IRWiR PAN 6 maja 2019 r.
„Alternatywne sieci żywnościowe w krajach postkomunistycznych”
Referat: dr Aleksandra Bilewicz, dr Ruta Śpiewak, IRWiR PAN

Abstrakt wystąpienia

Celem wystąpienia jest zarysowanie specyfiki rozwoju alternatywnych sieci żywnościowych w postkomunistycznych krajach Europy środkowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Swoje tezy opieramy na naszych jakościowych i ilościowych badaniach nad polskimi kooperatywami spożywczymi, prowadzone w latach 2012-2015, badaniach różnych form alternatywnych sieci żywnościowych w Polsce rozpoczętych przez Rutę Śpiewak i Wojciecha Goszczyńskiego w 2019 roku, a także na przeglądzie literatury dotyczącej różnych alternatywnych sieci żywnościowych w krajach postkomunistycznych(m.in. Litwa, Czechy, Rumunia).

Na podstawie dostępnych danych możemy powiedzieć, że choć ideologia i struktura inicjatyw wchodzących w skład alternatywnych sieci ma imitacyjny charakter (wzorowany na inicjatywach zachodnich), przybierają one specyficzne formy, na które wpływ ma kształt lokalnego systemu żywnościowego, wzorce samoorganizacji społecznej oraz konsumpcji.

Refleksji poddany zostanie przede wszystkim sposób rozumienia „lokalnej żywności” oraz jej jakości przez członków wymienionych inicjatyw, który wpływa na strukturę sieci i jej powiązania z otoczeniem zewnętrznym.

***

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!