Filmowa relacja z konferencji „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”

Konferencja „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”, jest jednym z efektów projektu interdyscyplinarnego realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Miała na celu przedstawienie syntezy naukowej ewolucji wsi w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości i efektów, analizowanych w okresie stu lat niepodległej Polski. Podczas obrad zostały zaprezentowane efekty współpracy naukowców z różnych ośrodków badawczych, w trzech sesjach naukowych – „Kultura i polityka”, „Społeczeństwo wiejskie” oraz „Wiejska gospodarka”. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2018 roku.  

                                                        DZIEŃ 1
                                                        5 grudnia 2018 r.

Sesja inauguracyjna

Powitanie gości – dr hab. Monika Stanny – Dyrektor IRWiR PAN

Wystąpienia Gości Honorowych

   6:38  – prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN, Dziekan Wydziału II PAN

 13:10 –  Stanisław Derehajło – doradca Ministra Jarosława Gowina (MNiSW)
 21:00 –  dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS

Ciągłość i zmiana

 42:17 –  O idei Monografii na stulecie – prof. dr hab. Maria Halamska,
czł. koresp. Académie d’Agriculture de France

Recenzenci o monografii

 1:05:12 –  prof. dr hab. Janusz Witkowski

 1:17:46 –  dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ

 1:26:18 –  dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW

 1:32:20 –  dr Piotr Fogel

 1:38:10 –  dr Andrzej Hałasiewicz

 1:46:00 –   prof. dr hab. Roman Sobiecki

 1:53:00 –  prof. dr hab. Henryk Runowski

prof. dr hab. Joanna Kurczewska – moderator

Sesja naukowa „Kultura i polityka”

 2:15:05 –  prof. dr hab. Andrzej Mencwel – „Kultura chłopska: kres, koniec, próg?”

 2:29:29  –  prof. dr hab. Izabella Rylska – „Kultura wsi – kontekst lokalny, narodowy, globalny”

 2:42:42 –  prof. dr hab. Stanisław Obirek – „Polska wieś wobec katolicyzmu
– refleksja antropologiczna”

 2:58:27 – dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN i prof. dr hab. Andrzej Piasecki
– „Wiejska społeczność w  procesie kreowania władz lokalnych”

prof. dr hab. Roch Sulima – moderator

DZIEŃ 2
6 grudnia 2018 r.

 Sesja naukowa „Społeczeństwo wiejskie”

 3:26 –  prof. dr hab. Andrzej Rosner i dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN – „Kształtowanie się wielkości populacji wiejskiej”

 27:03  – prof. dr hab. Maria Halamska, czł. koresp. Académie d’Agriculture de France i mgr Dominika Zwęglińska – „Od wsi chłopskiej do robotniczej”

 49:31  – dr Sylwia Michalska – „Rodzina wiejska w genderowej perspektywie czyli o sytuacji kobiet”

 1:06:36 – dr Wojciech Sadłoń – „Zwierciadło polskiej wsi. Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich”

 1:25:57 –  dr Jarosław Domalewski – „Szkoła wiejska jako moderator zmian systemowych”

 prof. dr hab. Mirosława Marody – moderator

 Sesja naukowa „Wiejska gospodarka”

 2:22:39 – prof. dr hab. Jerzy Wilkin, czł. rzecz. PAN – „Ewolucja funkcji ziemi i jej wpływ na rozwój wiejskiej gospodarki”

 2:46:34 – prof. dr hab. Józef Zegar – „Rolnictwo w przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski”

 3:04:44 – prof. dr hab. Krzysztof Gorlach i dr Zbigniew Drąg – „Od gospodarstwa chłopskiego do  przedsiębiorstwa rodzinnego”

 3:30:0 –  prof. dr hab. Krystian Heffner – „Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich”

 3:53:52 – dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE Katowice – „Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego rolników”

dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW – moderator

Podsumowanie

 4:45:15 – prof. dr hab. Jerzy Wilkin, czł. rzecz. PAN

Zakończenie

 5:00:05 – dr hab. Monika Stanny – Dyrektor IRWiR PAN

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE

PUBLIKACJE

Opracowanie: P.S.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!