Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w województwie warmińsko-mazurskim

k2_items_src_f03629b1e8e3325cb399ad9aff8ca8cd

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego opublikował trzecią edycję „Przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w województwie warmińsko-mazurskim”.

Działania związane z wydaniem przewodnika są wytycznymi wynikającymi z zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Jego celem jest przekazanie zaktualizowanych informacji o dostępnej pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie województwa.

Dane zostały usystematyzowane ze względu na zakres świadczonej pomocy z podziałem na powiaty, zestawione alfabetycznie, obejmując: zakres usług opiekuńczych, usługi opiekuńcze, zasiłki i pomoc poza miejscem zamieszkania, pomoc rentową, orzecznictwo pozarentowe, pomoc psychiatryczną i psychologiczną, pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej oraz pomoc w stanach kryzysu psychicznego.

POBIERZ PRZEWODNIK

Źródło: https://www.warmia.mazury.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!