Seminarium w IRWiR PAN. „Znana, ale niepewna ścieżka. Rola cudzoziemskiej siły roboczej”


Seminarium w IRWiR PAN, 4 czerwca 2018 r.

Dr hab. Agata Górny, Uniwersytet Warszawski.
Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Uniwersytet Warszawski.

Streszczenie

Celem referatu jest określenie roli, jaką w polskim sektorze rolnym odgrywają pracownicy z zagranicy oraz tego, jaka może być rola cudzoziemskiej siły roboczej w zapewnieniu podaży pracy w polskim rolnictwie w długim okresie. Analizy zaprezentowane w referacie zostały przeprowadzone w oparciu o dane rejestrowe (ogólnopolski rejestr oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi), reprezentatywny sondaż rolników w dwóch powiatach województwa mazowieckiego (2016) oraz sondaż migrantów ukraińskich w województwie mazowieckim (2015).

Analizy te pozwalają wnioskować, że w wybranych regionach Polski, zwłaszcza w województwie mazowieckim, mamy do czynienia ze stosunkowo dużą zależnością sektora rolnego od cudzoziemskiej siły roboczej. Jednocześnie, analizy dotyczące ukraińskich migrantów na mazowieckim rynku pracy pokazują, że praca w sektorze rolnym, gdzie stawki płac są relatywnie niskie, a wymiar czasu pracy wyjątkowo duży, nie jest pracą najchętniej wybieraną przez cudzoziemców, zwłaszcza przez ukraińskie kobiety.

Oznacza to, że w długim okresie wątpliwe jest utrzymanie dużej podaży ukraińskich pracowników w polskim sektorze rolnym, co z kolei prowadzi do wniosku, że polskie gospodarstwa rolnie nie powinny uzależniać wyników swojej działalności wyłącznie od dostępności cudzoziemskiej siły roboczej, lecz inwestować w modernizację gospodarstw.

Opracowanie: P.S.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!