Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających!

nar

Rada naukowa w skład której wchodzą eksperci zajmujący się przekrojem zagadnień związanych z pracą naukową poświęconą owadom zapylającym w Polsce przedstawia wszechstronny plan działania, wyznaczający kierunki i działania dla ochrony owadów zapylających: Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających!

Wraz z zespołem naukowców, pszczelarzami i wszystkimi, którzy dbają o pszczoły określiliśmy obszary problemów oraz wyznaczyliśmy strefy interwencji niezbędnych, aby chronić populację zapylaczy w Polsce.
Od naszych najbliższych sąsiadów płyną alarmujące sygnały o spadku populacji pszczół.
Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Polska nie miała takiego planu!

Po debatach obywatelskich, ocenie Rady Społecznej i konsultacjach społecznych – przedstawiamy Strategię! Tym samym otwieramy kolejny etap prac, który zakłada stworzenie szerokiej koalicji i rozwinięcie kierunków działań zawartych w strategii w taki sposób, by Polska stała się krajem prawdziwie przyjaznym pszczołom. W ostatecznej formie nasz wspólny, obywatelski plan trafi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministerstwa Środowiska – gotowy do wprowadzenia w życie. Czas działać!

Strategia Ochrony Owadów Zapylających

Źródło: https://adoptujpszczole.pl/strategia

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!