Senior na rynku pracy

snr

Według danych GUS w Polsce pracuje co druga osoba w wieku 50 – 64 lat[1]. Jednak według prognoz demograficznych seniorzy będą coraz częściej aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, w strukturze demograficznej coraz liczniejszą grupę będą stanowić osoby dojrzałe wiekowo. Będą one aktywnymi uczestnikami rynku pracy z realnym wpływem na jego kształt.

Polska jest krajem o jednym z niższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55 – 64 lata w Europie. Nie ulega wątpliwości, że osoby w wieku 50+ przez wiele lat miały szczególnie trudną sytuację na rynku pracy. W dużej mierze przyczyniły się do tego stereotypy i uprzedzenia funkcjonujące wśród potencjalnych pracodawców. Pracodawcy nie chcieli zatrudniać osób starszych, ponieważ uważali, że są to osoby mało wydajne, pracują wolniej, częściej chorują, boją się zmian, nie chcą podnosić swoich kwalifikacji, są niepodatne na nowinki techniczne i naukowe.

Jednak potrzeby rynku pracy zmieniły postawy wielu pracodawców. Trend się odwraca.

Celem niniejszego poradnika jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących zatrudniania seniorów – przed emeryturą i w trakcie pobierania świadczenia. W ostatniej części zaprezentowane zostały dobre praktyki – inicjatywy, sposoby wspierania osób starszych – pracowników. Mamy nadzieję, że materiał pozwoli kluczowym uczestnikom rynku pracy lepiej wykorzystać istniejące zasoby, stworzyć nowe możliwości współpracy lub zidentyfikować luki we wspieraniu osób starszych.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

***

 

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!