Fundusze na plac zabaw we wsi

PYTANIE:

Witam, […] to mała wieś na Mazowszu o charakterze robotniczo- rolniczym. Nasza szkoła mimo problemów finansowych i lokalowych odnosi wiele sukcesów, dzięki którym pozyskujemy środki na uatrakcyjnianie zajęć. Część dzieci z naszej szkoły pochodzi z rodzin ubogich z problemami alkoholowymi. Rodzice są w trudnej sytuacji materialnej, ponieważ nie mają pracy. Dzieci są zdolne, ale mają ograniczony dostęp do kultury, poznawania własnego kraju a także maja mało miejsc gdzie mogłyby pobawić się w bezpiecznym atrakcyjnym miejscu np. placu zabaw. Nasza szkoła stara się wspierać dzieci i ich rodziny organizując ciekawe zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne. Dzieci są aktywne, chętnie biorą udział w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych.

Przykładem jest to, iż są laureatami „Start w przyszłość” organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zostały także docenione przez Fundację im Jana Karskiego, gdzie brały udział w 4- dniowych Warsztatach edukacyjnych. Od roku 2016 dzięki staraniom nauczycieli i Pani Dyrektor powstał w naszej szkole punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Dzieci poza salą lekcyjna nie mają możliwości wyjścia na jakikolwiek plac zabaw, gdyż takiego nie ma. Nie tylko na terenie szkoły, ale też całej wsi. W związku z tym pozyskaliśmy środki na wybudowanie takiego placu zabaw, niestety jest to tylko 4500 zł a wszystkie sprzęty są bardzo drogie. Rodzice zaoferowali, że własnymi siłami zbudują to co się da, jednak zabawki muszą być z atestem. Bardzo gorąco prosimy o dofinansowanie nam kilku zabawek. Proszę o 4 tys. złotych, które bardzo nam pomogą i sprawią, że maluchy będą cieszyć się swoim placem zabaw. Jeszcze raz bardzo, bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. […]

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani, dziękujemy za mail do Fundacji Wspomagania Wsi. Choć nasza Fundacja nie przyznaje obecnie dotacji, istnieje kilka możliwości dofinansowania Państwa inicjatywy.

Na początku radziłabym kontakt i nawiązanie stałej współpracy z Lokalną Grupą Działania, która realizuje założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Waszego regionu, dofinansowując różne przedsięwzięcia (trzeba o to dopytać w biurze LGD), a dodatkowo jest lokalnym ośrodkiem Programu Działaj Lokalnie, który działa na terenie Waszej gminy i organizuje cykliczne konkursy dotacyjne na inicjatywy lokalne. Może okazać się najlepszym źródłem wsparcia dla Waszych działań:

http://dzialajlokalnie.waw.pl/?page_id=5

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, Tłuszcz

Tel. 29 649 18 31, 662 329 278

biuro@lgdrw.pl

a.pekala@lgdrw.pl

Dotację na Wasz plac zabaw możecie Państwo pozyskać także z Fundacja PZU – można składać wnioski przez elektroniczny formularz w trybie ciągłym. Podaję link: http://fundacjapzu.pl. Proszę wejść do zakładki konkursy i dotacje, utworzyć sobie konto i hasło, a następnie przygotować wniosek.

Warto sprawdzić też program p.n. „Na dobry początek” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, bo jeśli Wasza szkoła prowadzi działalność edukacyjno-opiekuńczą dla małych dzieci, możecie wpisać się w cele tego programu i pozyskać pieniądze nie tylko na sprzęt na plac zabaw, ale inne pomoce edukacyjne:

https://www.fundacja.bgk.pl/

Ponadto można sprawdzić założenia programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, realizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK:

http://fundacja.bzwbk.pl/2017/07/10/nabor-wnioskow-do-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam-15-07-30-09-2017-r/

Możliwym źródłem finansowania sprzętów na plac zabaw jest także fundusz sołecki Waszej Wsi (o ile został uchwalony); decyzje w tej sprawie podejmują mieszkańcy wsi z sołtysem do końca września każdego roku. Może wystarczy przekonać mieszkańców wsi, w której znajduje się szkoła, by część z funduszu na 2019 rok wyasygnowali na plac zabaw, choć rozumiem, że to dość późna perspektywa. Inną opcją jest dofinansowanie z budżetu obywatelskiego gminy Jadów, pod warunkiem, że taki istnieje w Waszej gminie.

Proszę jeszcze przejrzeć roboczą listę źródeł finansowania lokalnych inicjatyw, która jest w naszej Witrynie:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/48060-przykladowe-zrodla-finansowania-inicjatyw-lokalnych

Mam nadzieję, że uda się Państwu pozyskać potrzebne fundusze i rozwinąć działalność!

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia!

Monika Mazurczak-Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!