Jak przygotować program pracy dla wiejskiej świetlicy? – od pomysłu do źródła finansowania

Pierwszy krok – GRUPA INICJATYWNA

Stwórzcie małą, na przykład 5 osobową grupę inicjatywną, w skład której powinien wchodzić obecny pracownik świetlicowy, sołtys lub ktoś z rady sołeckiej, ksiądz proboszcz, nauczyciel, rodzic.

Drugi krok –  ANALIZA POTRZEB W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Zróbcie rozeznanie wśród mieszkańców i młodych osób, jakie są oczekiwania ludzi, co do form wypoczynku, edukacji, przydatnej aktywności, jakiego typu usług, informacji brakuje? Można to zrobić w formie zapytania ankietowego, zadać to pytanie podczas Zebrania Wiejskiego, przy okazji imprezy okolicznościowej we wsi.

Trzeci krok – PLAN DZIAŁANIA

Na podstawie odkrytych potrzeb przygotujcie propozycję całorocznego programu pracy naszej świetlicy dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Spiszcie ją na papierze.

Czwarty krok – DYSKUSJA NAD PLANEM DZIAŁANIA W KRĘGU LOKALNYM I PONAD-LOKALNYM

Zastanówcie się, jakich macie sprzymierzeńców w swojej społeczności? Wypiszcie ich, zastanówcie się też, kto z najbliższego kręgu może Wam pomóc w dotarciu do tych osób, które są trochę dalej.

Zróbcie rozeznanie, jaka organizacja (nieformalna a najlepiej formalna może wystąpić z wnioskami o dotację na realizację Waszych działań)? Czy może to być Wasza Ochotnicza Straż Pożarna, czy Koło Gospodyń Wiejskich, czy stowarzyszenie, a może rada parafialna, jeśli jest aktywna?

Piąty krok – PRZEDSTAWIENIE PLANU DZIAŁANIA

Na tym etapie pracy posiadacie już propozycję programu pracy świetlicy oraz listę sprzymierzeńców, a także potencjalnego wykonawcę – organizację, która będzie mogła występować z wnioskami o wsparcie zewnętrzne na sfinansowanie poszczególnych części programu – projektów.

Teraz zorganizujcie spotkanie z dyrektorem Domu Kultury (jeśli jeszcze do tej pory nie uczestniczył w Waszych przygotowaniach), burmistrzem lub osobą odpowiedzialną w urzędzie gminy za działalność społeczno-kulturalną? Przedstawcie plan działania i organizację, która będzie formalnie odpowiedzialna za jego realizację. Zapytajcie, w czym mogą Wam pomóc: Dom Kultury i gmina?

Szósty krok  – LISTA POTENCJALNYCH DARCZYŃCÓW

Poszczególne elementy Waszego programu działania można rozpisać bardziej szczegółowo na projekty. Zastanówcie się, jacy darczyńcy mogą być zainteresowani wsparciem danego działania.

Siódmy krok – REALIZACJA PROJEKTÓW – ELEMENTÓW WASZEGO PROGRAMU PRACY ŚWIETLICY

Kiedy będziesz realizować poszczególne projekty z programu pracy świetlicy nie zapomnij o:

– stworzeniu księgi gości świetlicy;

– opracowaniu razem z dziećmi i młodzieżą- regulaminu pracy i zachowania się w świetlicy;

– wywieszeniu programu pracy świetlicy na zewnątrz budynku i we wsi tak, aby był dostępny dla mieszkańców i turystów;

– założeniu strony internetowej świetlicy;

– dokumentowaniu wszystkich wydarzeń dziejących się w świetlicy;

– dziękowaniu wszystkim, którzy pomogli w stworzeniu i realizacji bogatej oferty świetlicy;

– prezentowaniu dokonań świetlicy na Zebraniach Wiejskich;

– dokonywaniu cyklicznej oceny działalności świetlicy i wsłuchiwaniu się w potrzeby mieszkańców;

– doskonaleniu własnego warsztatu pracy przez uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach dla pracowników świetlicowych, organizowanych m.in. przez:

Fundację Wspomagania Wsi, Stowarzyszenie Szkoła Liderów oraz podczas Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Terenach Wiejskich w Marózie, na Mazurach (co roku, w maju)

– zaglądaniu na strony internetowe informujące o działaniach społecznych i dostępnych funduszach:

Witryna Wiejska i Portal ngo.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!