Relacja z konferencji IRWiR PAN „Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016”

Ziemia rolnicza to wyjątkowy zasób i bogactwo wymagające szczególnej uwagi i rozwagi przy podejmowaniu decyzji dotyczących jej wykorzystania. Dotychczas w naszym kraju mogła niepokoić zarówno duża skala odrolnienia i trwałe wyłączanie użytków rolnych na cele nierolnicze, jak i rosnące powierzchnie nieużytków, które często ulegają niekontrolowanej sukcesji leśnej.

Troszcząc się o racjonalne wykorzystanie ziemi rolniczej należy zawsze mieć na względzie strukturę gospodarstw rolnych oraz jak najdokładniej rozpoznawać czynniki ją kształtujące i wynikające z niej konsekwencje.

W tym kontekście ważnym zadaniem wydaje się ocena wpływu wspólnej polityki rolnej UE na strukturę agrarną i gospodarowanie przestrzenią rolniczą w Polsce. Nie mniejsze znaczenie mają – mogące być dla nas swoistą przestrogą – przykłady wybranych krajów post-socjalistycznych, gdzie od lat obserwować można negatywne skutki „rabunkowej” gospodarki ziemią.

Konieczna jest też analiza, dokonana z perspektywy czasu, polityki naszego państwa w zakresie gospodarowania ziemią i zastanowienie się, jakie mogą być jej konsekwencje na przyszłość? Czas przyjrzeć się procesowi przemian w tym zakresie w ostatnim 25-leciu. Te zagadnienia były dyskutowane podczas konferencji z różnych punktów widzenia – zarówno naukowego, jak i praktycznego.

Uczestnicy konferencji:

Naukowcy zainteresowani tematyką z różnych ośrodków naukowych. Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownictwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych, Izby Rolnicze (rolnicy), związki branżowe i zawodowe, parlamentarzyści, przedstawiciele mediów, itp.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania filmowej relacji z konferencji.

Część 1

Punkt widzenia nauki:

  • Ziemia rolnicza jako dobro wielofunkcyjne – prof. Jerzy Wilkin.
  • Ewolucja struktury agrarnej i ram instytucjonalnych gospodarowania ziemią rolniczą w Polsce – prof. Renata Marks-Bielska.
  • Zagrożenie wynikające z rabunkowej gospodarki ziemią izasobami wody na przykładzie wybranych krajów post-socjalistycznych – dr Tomasz Lonc.

Prowadzenie – dr Andrzej Hałasiewicz.

Część 2

 

Punkt widzenia praktyki – rola AWRSP i ANR w kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Panel dyskusyjny z udziałem obecnego i byłych prezesów Agencji.

  • Leszek Świętochowski (2011-2015);
  • Tomasz Nawrocki (2008-2011);
  • Stanisław Kowalczyk (2005-2007);
  • Adam Tański (1992-2002).

Prowadzenie dyskusji – redaktor Piotr Łuczak.

Opracowanie: P.S.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!