Fundusze na założenie łowisk

PYTANIE:

Dzień dobry, czy mogłabym od Pani  otrzymać informacje na temat funduszy, jakie można pozyskać na założenie łowisk? Słyszałam, że jako młody hodowca można uzyskać dotacje w  zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Jakie wymagania trzeba spełniać, żeby je otrzymać? Czy jest możliwość odpłatnie uzyskania od Pani pomocy w tej sprawie? […]

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie,

Dziękuję za mail do redakcji Witryny Wiejskiej. Na początku muszę zaznaczyć, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, jest jedynie informacją.

Powinna Pani znaleźć na swoim terenie (w gminie, powiecie, regionie) Rybacką Lokalną Grupę Działania i zapytać o najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-20.

W poprzednim rozdaniu funduszy europejskich, to Lokalne Grupy Rybackie zajmowały się dystrybucją środków z tego programu. Między innymi można było pozyskać pieniądze na rozwój/modernizację/założenie łowisk.  Jak sytuacja wygląda w nowym rozdaniu funduszy, najlepiej zapytać bezpośrednio w RLGD. Tam też powinna Pani uzyskać fachową pomoc doradczą.

Nie wiem, gdzie Pani mieszka, ale podaję przykład strony dla Rybackich Lokalnych Grup z woj. zachodniopomorskiego:

http://poryby.wzp.pl/

lub dla województwa śląskiego:

https://rybactwo.slaskie.pl/czytaj/rozporzadzeniej_w_sprawie_zaliczki

Do niedawna istniała interaktywna mapa, gdzie można było znaleźć adres swojej najbliższej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania, ale widzę, że jest już nieaktywna, więc musi Pani szukać wedle własnego miejsca zamieszkania i wpisać hasło rybacka lokalna grupa działania [nazwa regionu, województwa].

Podaję też link do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – Priorytet 4 PO Rybactwo i Morze.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1435/1

Można szukać też informacji na stronach swojego Urzędu Marszałkowskiego, tak jak to jest np. w przypadku woj. wielkopolskiego.

http://www.poryby.umww.pl/

Informację o tym programie nie są zintegrowane na jakimś aktywnym portalu ogólnopolskim, dlatego powinna Pani szukać lokalnie. Zawsze warto też zapytać pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pani gminie, jakie są aktualne możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia. Przepraszam, że nie mogę bardziej pomóc.

Życzę powodzenia w realizacji zamierzeń.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie Pozdrawiam,

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!