Seminarium IRWiR PAN „Organizacje rolnicze w Polsce – ich siła i wpływ na politykę państwa”

Seminarium IRWiR PAN – 6.03.2017r.

Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska
Dr Ruta Śpiewak
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Organizacje rolnicze, jak wynika z doświadczeń innych krajów np. Francji (por. Halamska, 1998) odgrywają ważną rolę w tworzeniu polityki na poziomie lokalnym, narodowym jak i unijnym. Na podstawie wyników niewielu badań polskich organizacji rolniczych (por. Halamska, 2008; Milczarek-Andrzejewska, 2014), postawiono tezę, że organizacje rolnicze są słabe i w niewielkim stopniu wpływają na kształt polityki rolnej państwa.

Celem poniższego referatu jest analiza wpływu organizacji rolniczych w Polsce na politykę rolną na poziomie krajowym. Analiza opiera się na wynikach zrealizowanego jesienią i zimą 2015 roku badania jakościowego z liderami największych ogólnopolskich organizacji rolniczych w Polsce. Drugim źródłem danych jest wstępna analiza danych ilościowych – ankiet zrealizowanych (latem 2016 roku) z „szeregowymi” członkami organizacji rolniczych w dwóch województwach1.

Istnieje wiele koncepcji pomiaru wpływu, niemniej nie wypracowano narzędzia mierzącego w sposób wiarygodny poziom wpływu (m.in. Dur, 2008). Próbując zmierzyć się z tym problemem autorki pochodzące ze szkoły ekonomicznej i socjologicznej stworzyły schemat wpływu organizacji rolniczych na otoczenie. Podejściem, które – w opinii badaczek – jest szczególnie przydatne do analizy organizacji rolniczych i pozwala łączyć wysiłki przedstawicieli zarówno socjologów, jak i ekonomistów, jest model wymiany. Wynika z niego, że kluczową kwestią jest analiza zasobów, jakimi dana organizacja dysponuje (materialnych, jak i niematerialnych) i jakie może zmobilizować (zasoby potencjalne). Kolejny ważny aspekt to relacje z otoczeniem pozwalające danej organizacji na uzyskiwanie określonych korzyści.

Ponieważ zależą one – oprócz posiadanych zasobów – od kanałów wpływu wykorzystywanych przez organizacje w relacjach z otoczeniem, również ten aspekt został uwzględniony w analizie.

Z przedsięwziętych badań wynika, że organizacjom rolniczym w Polsce brakuje najważniejszych zasobów (szczególnie wiedzy eksperckiej), co ogranicza ich możliwości wpływu na politykę. Badania potwierdziły hipotezę o słabości organizacji rolniczych, ale pokazały również znaczne zróżnicowanie tych organizacji pod kątem posiadanych zasobów oraz wykorzystywanych kanałów wpływu. Główna oś podziału przebiega między organizacjami branżowymi oraz związkami zawodowymi.

Źródło: http://www.irwirpan.waw.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!