Seminarium IRWiR PAN „Regres transportu publicznego na obszarach wiejskich -przyczyny, skutki, perspektywy”

images_IR

Seminarium odbyło się 9 stycznia 2017 r. w Warszawie, w bibliotece IRWiR PAN. Referat wygłosił dr Michał Wolański z Katedry Transportu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Abstrakt

Transport publiczny na obszarach wiejskich jest obecnie jednym z najbardziej zdegradowanych rodzajów transportu w Polsce. W przeciwieństwie do innych krajów regionu (np.Czechy, Węgry) nie wypracowano skutecznego systemu organizacji przewozów przez władze publiczne, opierając ich funkcjonowanie na słabo regulowanych mechanizmach rynkowych.

W efekcie, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, mimo znacznych nakładów na wyrównywanie różnic społecznych oraz modernizację transportu, przewozy na wsi uległy zmniejszeniu o ok. połowę.

W lecie 2014 r. zespół Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadził projekt badawczy, dotyczący przyczyn i skutków tego regresu, którego elementami były m.in. wizje lokalne, inwentaryzacja sieci, wywiady z interesariuszami oraz badanie ankietowe wśród gimnazjalistów.

Poznano podstawowe mechanizmy rządzące tym rynkiem, zidentyfikowano skutki społeczne oraz wypracowano konkretne rekomendacje dotyczące zmian –oparte na modelu silniej regulowanej konkurencji regulowanej, która sprawdziła się w innych rodzajach transportu i innych krajach.

Pod koniec 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, któremu przedstawił projekt ustawy, bazujący na dalszej liberalizacji dotychczasowego modelu, przygotowany przez przewoźników autobusowych. Jednocześnie zespół składający się z przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej i Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przygotowuje kontrpropozycję dla projektu zmian, opartą w dużej mierze na postulatach projektu z 2014 r.

Referat przedstawia wyniki badania z 2014 r. oraz aktualnie rozważane propozycje zmian wraz z ich potencjalnymi skutkami.(źródło: http://www.irwirpan.waw.pl)

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z seminarium.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!