Forma działalności gospodarczej, fundusze na budowę młyna wodnego oraz zbiornika retencyjnego na terenie osady młyńskiej

PYTANIE:

Dzień dobry. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji i porady w następującej sprawach:
Jestem właścicielem zabytkowej osady młyńskiej ( w ewidencji obiektów chronionych ) na terenie której utworzyłem muzeum młynarstwa techniki i rzemiosła wiejskiego. Muzeum posiada uzgodniony regulamin funkcjonowania z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest położone w otoczeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,5 ha. Znajduje się w gminie […] i składa się z trzech budynków  z I połowy XX wieku, tj. domu młynarza, budynku młyna ( obecnie elektrycznego ) i tartaku, budynku dawnej stajni i stodoły. W osadzie zgromadziłem wiele przedmiotów związanych z techniką młynarską ale także związanych z codziennym życiem mieszkańców okolicy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji i porady w następującej sprawach:

1) Chciałbym prowadzić na terenie mojego muzeum działalność polegającą na odpłatnym organizowaniu zajęć i warsztatów edukacyjnych, spotkań integracyjnych, zwiedzaniu całej osady za biletem wstępu, prowadzeniu małej kawiarni ( np. sprzedaż kawy z ciastkiem ), prowadzeniu sklepiku z pamiątkami itp.  Proszę o informację w jakiej formie najlepiej byłoby prowadzić działalność gospodarczą i jakie formalności z tym związane trzeba by było spełnić.

2) Proszę o informację czy są obecnie jakieś możliwości dofinansowania budowy stawu/zbiornika retencyjnego na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego

3) Planuję także na terenie mojej osady młyńskiej w budynku dawnej stajni zrekonstruować dawny młyn wodny. Posiadam część urządzeń z dawnego młyna wodnego. Gdzie mógłbym szukać źródeł finansowania i dofinansowania takiego rodzaju przedsięwzięcia.

Będę wdzięczny za wszelką pomoc i podpowiedź. Serdecznie pozdrawiam. […]

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie!

Dziękuję za list do redakcji Witryny Wiejskiej.  Muszę na początku zaznaczyć, że moja odpowiedź nie będzie miała charakteru porady prawnej, będzie jedynie informacją.

Odnośnie pytania pierwszego – myślę, że musi Pan zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą i wybrać sposób opodatkowania oraz prowadzenia księgowości dopasowany do Pana działalności. Może Pan to zrobić on-line na stronie Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej. Podaję link do informacji o najnowszych zmianach przepisów i do CEIDG:

http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/przygotowanie/item/40324-jak-zarejestrowac-dzialalnosc-gospodarcza

http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/przygotowanie/item/45660-zmiany-dla-prowadzacych-jednoosobowe-firmy

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Proszę jednak pamiętać, że jeśli korzysta już Pan ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, a obiekt został przez Pana wpisany do rejestru zabytków (jak rozumiem tak jest), to powinien Pan oddzielić część budynku objętego wpisem do rejestru zabytków od części, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza. Proszę o szczegóły zapytać w Pana urzędzie gminnym.

Proponowałabym też kontakt z osobą, która prowadzi Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych na Podkarpaciu  – panią Bożeną Bałkotą, która ma już wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Może podpowie jakieś dobre rozwiązanie?

http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/przygotowanie/item/45987-muzeum-mlynarstwa-i-wsi-w-ustrzykach-dolnych-czy-prowadzenie-prywatnego-muzeum-mlynarstwa-to-latwy-chleb-w-dzisiejszych-czasach

Muzeum Młynarstwa i Wsi
Ustrzyki Dolne
ul. Fabryczna 12
Tel. (13) 461-13-12

http://mlynbieszczady.pl/

https://www.facebook.com/mlyn.muzeum/

Odnośnie pytania 2 i 3 – gdzie szukać środków finansowych na budowę stawu/ zbiornika retencyjnego na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego oraz rekonstrukcję dawnego młyna wodnego. Potencjalne źródła finansowania dla obu przedsięwzięć to środki, którymi dysponuje lub dysponować będzie Lokalna Grupa Działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku Pana gminy jest to Stowarzyszenie […].

Proszę zapoznać się z dokumentem pt. Lokalna Strategia Rozwoju – LSR dla regionu Lokalnej Grupy Działania i sprawdzić w nim, na ile Pana przedsięwzięcia mieszczą się w tej strategii rozwoju regionu, potem skontaktować się z pracownikami tej organizacji, zapytać o najbliższe nabory wniosków w ramach LSR 2014-2020.

Być może w jakimś zakresie mógłby być dostępny dla Pana Program Infrastruktura i Środowisko, oś VIII – 2014-2020, ale myślę, że bliższe i bardziej dostępne źródło jest w LGD.

http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory

https://www.pois.gov.pl/media/29852/harmongram_2017_20161130.pdf

Proszę jeszcze od czasu do czasu przeglądać zakładkę o różnorodnych funduszach na www.ngo.pl, tj.http://fundusze.ngo.pl/

Jak na razie nie widzę innych możliwości dofinansowania Pana przedsięwzięcia z innych źródeł, co oczywiście może ulec zmianie, bo te informacje o funduszach nieustanne się zmieniają. Nie wiem, czy dowiadywał się Pan w gminie, powiecie czy w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim, czy w jakimś zakresie może Pan ubiegać się dofinansowanie rekonstrukcji dawnego młyna wodnego, skoro cały obiekt? (osada) jest wpisana do rejestru zabytków? Proszę sprawdzić jeszcze taką możliwość (czyli dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych?) w tych trzech źródłach.

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w rozwoju młyńskiej osady.

Monika Kaczmaryk
www.witrynawiejska.org.pl

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!