Seminarium IRWIR PAN „Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych (post)komunistycznych krajów. Na bazie projektu NCN”

Zapraszamy do obejrzenia seminarium, podczas którego referat wygłosiła dr hab. Krystyna Szafraniec (IRWiR PAN) oraz mgr Paweł Szymborski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Seminarium odbyło się w Warszawie, 5 grudnia 2016 r.

Abstrakt

Przejście od edukacji do zatrudnienia – specyfika wiejskiej młodzieży wybranych (post)komunistycznych krajów. Na bazie projektu NCN

Wystąpienie na seminarium IRWiR PAN

Przywołując analizy, jakie przeprowadziliśmy w międzynarodowym projekcie obejmującym dziewięć (post)komunistycznych krajów (6 europejskich, dwa azjatyckie i jeden euroazjatycki – Rosja), zadajemy w swoim wystąpieniu pytanie o to jak odnajduje się w tych zmianach wiejska młodzież – jakie schematy przejścia (od edukacji do zatrudnienia) i jakie miejsca w społecznej strukturze wyznacza jej rzeczywistość transformacyjna tych krajów.

O ile w europejskich (post)komunistycznych krajach proces wchodzenia w dorosłość, a zwłaszcza przejście od edukacji do zatrudnienia, opóźnia się, komplikuje i jednocześnie wydłuża (bardziej nawet niż w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej), o tyle w przypadku młodzieży z azjatyckich krajów jest on mniej złożony, wcześniejszy i krótszy. Wynika to nie tylko z różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów, lecz również z różnych tradycji edukacyjnych.

Z odmiennymi wzorami przejścia – przez długą i krótką edukację – wiążą się odmienne typy społecznych problemów. Pierwszy generuje efekt overeducation i związane z nim zjawisko underemployment, drugi odwrotnie – zjawisko undereducation i znacznie trudniejsze wchodzenie (i funkcjonowanie) na rynku pracy. W dynamicznie rozwijających się Chinach, które postawiły na gwałtowną modernizację miast, słabo wykształcona wiejska młodzież stanowi główny strumień migrantów zamieszkujących „niewidzialne” (wyjęte z oficjalnych rejestrów) strefy podmiejskie, gdzie mogą liczyć na krótkoterminowe, nisko płatne prace w sektorze nieformalnego zatrudnienia. Stanowi to źródło poważnych problemów, za którymi nie podążają ani polityki społeczne, ani rozwiązania administracyjne.

Rolnictwo nie jest już w większości krajów sektorem zatrudnienia dla młodych, a wieś jako przestrzeń życia – we wszystkich (post)komunistycznych krajach – przegrywa z możliwościami, jakich dostarcza młodym ludziom miasto. Polska reprezentuje w analizowanej grupie jedyny przypadek, gdzie zarówno korzystanie z nowych ofert edukacyjnych, jak i pozytywne wartościowanie życia na wsi pojawia się w skali niespotykanej w innych krajach.(źródło: http://www.irwirpan.waw.pl/)

Opracowanie: P.S.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
08.09.2022
- 01.12.2022
Cała Polska
22.09.2022
- 31.10.2022
Cała Polska
20.09.2022
- 20.10.2022
Cała Polska
08.09.2022
- 01.12.2022
Cała Polska
22.09.2022
- 31.10.2022
Cała Polska
20.09.2022
- 20.10.2022

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!