Czy stowarzyszenie może wystąpić o utworzenie świetlicy w budynku przekazanym przez gminę w użyczenie…?

PYTANIE:

Witam! Jesteśmy zorganizowaną grupą kobiet we wsi [..]. Wkrótce chcemy zarejestrować naszą działalność jako Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. W naszej miejscowości jest budynek, który jest własnością Gminy. Budynek wymaga remontu. Chcemy wystąpić z petycją do władz Gminy aby można było w tym budynku otworzyć świetlicę wiejską. Gmina chciała nam dać ten budynek na podstawie umowy użyczenia, ale nasze obawy dotyczyły kosztów remontu. Czy jako zarejestrowane Stowarzyszenie możemy występować o utworzenie w tym budynku świetlicy wiejskiej a w przyszłości również z niej korzystać? Czy gmina może wyposażyć taką świetlicę a także zatrudnić osobę do jej prowadzenia? Chcemy poszerzyć swoją wiedzą na ten temat. Jesteśmy na starcie, gdzie możemy się dowiedzieć jak takie stowarzyszenia działają i gdzie możemy uzyskać wsparcie? Pozdrawiam […]

ODPOWIEDŹ:

Witam serdecznie! Dziękuję za list do redakcji. Na początku muszę zaznaczyć, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, a jest jedynie informacją.

Jako Stowarzyszenie możecie uruchomić świetlicę w swojej miejscowości , nadać jej określony charakter i ubiegać się o dofinansowanie jej działalności, a także kosztów remontu z różnych źródeł, także gminnych. Ale gmina nie ma obowiązku finansowania takiej świetlicy, choć zgodnie z prawem może finansować zarówno koszty remontu, zatrudnienia osoby w świetlicy, czy wyposażenia budynku w ramach swoich zadań statutowych. W scenariuszu, o którym Pani pisze, tj. gmina przekazuje stowarzyszeniu w użyczenie budynek – istnieje możliwość zawarcia w umowie użyczenia takich paragrafów, które będą to wyjaśniały. Prawda jest taka, że świetlice wiejskie to przysłowiowa kula u nogi dla budżetów gminnych, więc też nie liczyłabym na szczodrość gminy w tym zakresie. Jak sądzę, do tej pory nie było świetlicy i gmina nie dążyła do jej utworzenia, co też jest jakąś informacją zwrotną.

Myślę, że nawet w przypadku użyczenia budynku na działalność świetlicy wiejskiej prowadzonej przez Wasze przyszłe Stowarzyszenie (czyli scedowanie zadania prowadzenia świetlicy wiejskiej z gminy na Wasze Stowarzyszenie), to i tak Stowarzyszenie będzie musiało wziąć na siebie odpowiedzialność za zdobywanie funduszy, utrzymanie budynku, zatrudnienie osób do jej prowadzenia.  Podejrzewam, że taki jest zamysł gminy. Oczywiście bywają różne scenariusze.

I jest jeszcze jeden problem, a mianowicie z definicją świetlicy – nie ma dobrej definicji prawnej takiej placówki. Jak mówi nasza koleżanka (link do tej rozmowy)

„Nie ma też szczegółowych przepisów regulujących wprost kwestie powoływania i prowadzenia świetlic wiejskich. W związku z tym świetlice wiejskie funkcjonują według różnych modeli. Jako filie samorządowych instytucji kultury (np. gminnych ośrodków kultury), placówki wsparcia dziennego (PWD), czy też sale – miejsca spotkań (np. dla potrzeb zebrań sołeckich, spotkań kół gospodyń wiejskich)”.

Choć przyznam, że sytuacja, w której to Stowarzyszenie prowadzi świetlicę według swojego pomysłu, w budynku użyczonym przez gminę na swoich (stowarzyszenia) warunkach, szukając różnych ( a nie tylko gminnych) źródeł na działalność i utrzymanie budynku – daje najwięcej możliwości działania dla pomysłodawców i większą swobodę działania, nie naraża tak mocno działaczy Stowarzyszenia na potencjalną i niszczącą krytykę chociażby jednostek pomocniczych gminy, np. nieprzychylnego sołtysa, czy rady sołeckiej, tak jak podano w jednym komentarzu do tekstu pt. Świetlica z problemami. Oczywiście najlepsza jest współpraca z sołtysem, radą i innymi lokalnymi partnerami, ale to panie już na pewno same wiedzą – życie pisze różne scenariusze, a dobra wola ludzi gaśnie pod ciężarem ludzkiego niezrozumienia i zawiści.

Umowę użyczenia radzę zawrzeć na czas nieokreślony, a może też poprosić gminę o przekazanie budynku jako darowiznę za symboliczną złotówkę, jeśli gmina nie będzie chciała łożyć na jego utrzymanie (finansowanie bieżących kosztów utrzymania budynku).

Według mnie im więcej niezależności od jednego źródła utrzymania – tym lepiej dla Waszej grupy!

Podaję link do artykułu, który wyjaśni, w jaki sposób gmina może przekazać organizacji swój budynek pod świetlicę i konsekwencje z tym związane.

Inny artykuł, który wyjaśnia czym jest świetlica wiejska, jako placówka wsparcia dziennego.

Świetlica z problemami

Świetlica wiejska – nasza wspólna sprawa

I na koniec muszę dodać, że jest wiele źródeł finansowania działalności organizacji (stowarzyszeń,fundacji), która chce prowadzić działalność edukacyjno-kulturalną w ramach świetlicy. Poszukiwanie środków, pisanie projektów itd. – to czasochłonne i pracochłonne zajęcie, ale wiele stowarzyszeń w Polsce prowadzi świetlice, utrzymując ich działalność z bardzo różnych programów dotacyjnych i źródeł.

Spróbujcie się skontaktować z Waszą lokalną organizacją grantową, która realizuje program dotacyjny pn. Działaj Lokalnie, zapytać o możliwość konsultacji, szkolenia dla Waszej grupy itd.

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej
Adres e-mail: iks.ngo@gmail.com
Strona www: http://iksstoczek.pl/

Skontaktujcie się też z organizacją doradczą w Warszawie, tj. Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych – BORIS

Nie wiem, czy choć trochę rozjaśniłam sprawę, czy też bardziej ją skomplikowałam. Ale życzę powodzenia! W kobietach siła!

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej,

Serdecznie pozdrawiam,

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!