Relacja z prezentacji raportu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

images_IRPUBLIKA

Uroczystość prezentacji raportu odbyła się w Warszawie 28 września 2016r.  Raport jest efektem współpracy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystość prezentacji raportu odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie i zgromadziła duże grono znamienitych gości.

Dwa lata temu zostały opublikowane wyniki I etapu. Z syntezą raportu można zapoznać się tutaj: Raport MROW 2014 ,

Metodą badań użytą podczas opracowania raportu była metoda ONZ, wykorzystywana również przez FAOW i UN-HABITAT do badania zróżnicowania przestrzennego różnych zjawisk gospodarczych.


Profesor Monika Stanny, dyrektor IRWIR PAN podczas prezentacji raportu.

Specyfika monitoringu

Monitoring oparł się na 4 zasadach. Po pierwsze, badania były przeprowadzane we wszystkich gminach wiejskich i miejsko- wiejskich – w 2173 jednostkach.

Po drugie – jest to badanie cykliczne, powtarzane tą samą metodologią.

Po trzecie – metodologia oparta jest na analizie 11 wiodących problemów. Proporcja między czynnikami gospodarczymi i społecznymi jest zachowana, z większym naciskiem na elementy gospodarcze.

Po czwarte – wykorzystywana jest analiza wieloczynnikowa. Dane zbierane są z różnych instytucji. 11 składowych składa się na 47 wskażników, aby można było je stworzyć, należało użyć ponad 200 zmiennych. Generalnie zbiór danych poddany analizie – to baza ok. miliona informacji.

Metoda badania jest pionierska i innowacyjna. Jest to badanie rozwoju terytorialnego. W projekcie chodziło o poznanie mechanizmów rozwoju, poznanie powodów zróżnicowania przestrzennego i zdefiniowanie typów gmin podobnych.

„W tym projekcie nie chodzi o to, aby badać poszczególne gminy. W tym projekcie chodzi o badanie mechanizmów rozwoju. Badanie i rozpoznanie powodów zróżnicowania przestrzennego i zidentyfikowanie typów gmin podobnych. Ponieważ interwencja publiczna powinna iść tam, gdzie są podobne problemy rozwojowe. Rozpraszanie środków do jednostek, które nie są w stanie zaabsorbować tych środków z pożytkiem jest niewskazane” – mówiła profesor Monika Stanny.

 

DO POBRANIA: SYNTEZA RAPORTU MONITORING OBSZARÓW WIEJSKICH – ETAPII


Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z prezentacji raportu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II.

Opracowanie: P.S.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!