Fundusze na zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz dotacje unijne na wyposażenie warsztatu mechaniki pojazdowej

PYTANIE:

Dzień dobry, mam prośbę dotyczącą porady w 2 kwestiach:

1. Bardzo proszę o informacje, gdzie można ubiegać się o fundusze na różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci (głównie basen, treningi piłki nożnej, ew. edukacyjne typu dodatkowa zajęcia j. angielskiego, nauka gry na gitarze lub nauka programowania). Jeżeli to możliwe to bardzo proszę o informację, gdzie szukać informacji o funduszach unijnych na tego typu działania. Nadmienię, iż nosimy się z zamiarem założenia stowarzyszenia.

2. Czy w chwili obecnej mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o fundusze unijne na rozwój działalności. Z moich poszukiwań wynika, że zakres programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” został znacznie ograniczony w PROW na lata 2014-20. Konkretnie chodzi mi o pozyskanie środków na zakup maszyn w celu utworzenie stacji kontroli pojazdów i/lub wyposażenia warsztatu mechaniki pojazdowej. Nadmieniam, że dysponuję budynkiem w pełni przystosowanym do tego celu – budowa jego była współfinansowana właśnie z w/w programu na rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Bardzo proszę o informacje, jakimi Państwo dysponujecie. Z góry serdecznie za wszystkie dziękuję! Pozdrawiam, […]

ODPOWIEDŹ:

Dzień dobry, dziękuję za list do naszej redakcji. W odpowiedzi na punkt 1. Pana listu:

Jest naprawdę wiele źródeł, z których można sfinansować zajęcia dodatkowe dla dzieci, organizowane przez stowarzyszenia, nawet nie muszą to być koniecznie źródła unijne, ale lokalne, regionalne i ogólnopolskie, które są znacznie łatwiejsze do pozyskania. Podam kilka przykładów, ale jak rozumiem, na razie nie będziecie Państwo składać wniosków, gdyż jesteście jeszcze przed rejestracją organizacji, a te informacje ciągle się zmieniają: jedne konkursy są właśnie ogłaszane, w innych nabór wniosków jest już zamknięty i np. trzeba poczekać do kolejnej edycji. To nie jest wiedza stała. Pokażę jednak Panu możliwe źródła, tylko jako wskazówki do poszukiwań. Jeśli zajęcia dla dzieci będą opisane jako projekt działań – czyli ciąg zdarzeń, które w określonym czasie mają doprowadzić Waszą organizację do osiągnięcia wyznaczonego celu i rezultatów/zmian w środowisku lokalnym wraz ze wskazaniem, ile to będzie kosztowało (czyli budżetem), to wtedy dopiero można wypełniać wnioski do poszczególnych źródeł, albo znaleźć jedno, najodpowiedniejsze dla Waszego projektu źródło. Bo wiadomo, że każdy grantodawca ma swoje warunki, priorytety i tematykę konkursu dotacyjnego. Czasem organizacja modyfikuje swoje założenia pod kątem konkretnego konkursu, a czasem musi znaleźć po prostu inne źródło, by zrealizować to, co naprawdę chce zmienić w swojej społeczności. Można też składać wnioski do kilku źródeł na ten sam projekt, ale różne jego działania (nie na te same działania).

Oto możliwe źródła:

Fundusz sołecki – jakaś jego część

Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych – Urząd Gminy

Program Równać Szanse – regionalny i ogólnopolski – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży:

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse” – obecnie ogłoszony, wnioski należy składać do 25 października b.r. wsparcie działań dla młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

Konkurs Fundacji BGK pt. Na dobry początek, na działania dla dzieci w wieku 2-8 lat, wnioski można było składać do 12 września b.r. – ale można pomyśleć o kolejnym naborze!

Lokalna Grupa Działania, w Waszym przypadku jest to organizacja z Drohiczyna.

Trzeba zadzwonić do LGD i zapytać o najbliższe nabory wniosków do konkursów dotacyjnych (tzw. Małe Projekty).

Konkurs Bank Dziecięcych Uśmiechów Banku Zachodniego WBK, wnioski można składać od 12 września do 3 października 2016 roku, program mikro-grantowy dla instytucji i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. W tej edycji priorytetowo będą traktowane projekty o tematyce sportowej, promujące aktywny styl życia i zasady fair play wśród dzieci.
http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/45863-nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow-fundacji-banku-zachodniego-wbk

Regionalny FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, trzeba skontaktować się z lokalnym biurem FIO i zapytać, kiedy planowany jest kolejny nabór wniosków i czy Wasza gmina jest objęta działaniem tego Funduszu? http://www.fir.org.pl/?f=FIO czy raczej tego:

http://mazowszelokalnie.pl/konkursy/

http://mazowszelokalnie.pl/kontakt/

Jest też już nowa zapowiedź rozdania środków z FIO na rok 2017
http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/45895-ogloszenie-o-konkursie-fio-2017

Punkt 2 Pana listu:

Jeśli chodzi o fundusze na zakup maszyn lub wyposażenia warsztatu mechaniki pojazdowej, to proponuję sprawdzenie następujących źródeł.

Po pierwsze znowu Wasze LGD:

Lokalna Grupa Działania z Drohiczyna

http://www.tygieldolinybugu.pl/p,89,gmina-jablonna-lacka

http://www.tygieldolinybugu.pl

Informacje o możliwych dotacjach dla przedsiębiorców za pośrednictwem LGD:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/program-leader/item/45758-lokalne-grupy-dzialania-wspieraja-przedsiebiorczosc-nawet-300-tys-na-rozwoj

Po drugie:

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”objętego PROW 2014-2020, nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2017 roku, proszę pytać u kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/gospodarstwa:

Informacje wprowadzające do tego tematu:

http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/fundusze-na-start/item/45760-beda-nowe-mozliwosci-rozpoczecia-dzialalnosci-pozarolniczej

Po trzecie – Powiatowy Urząd Pracy

Można zapytać czy może Pan się ubiegać o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które zwykle można przeznaczać na wydatki o charakterze inwestycyjnym: maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki transportu. Nie wiem, jaki jest Pana status i czy może Pan ubiegać się o środki z tego urzędu, w razie czego proszę sprawdzić:

PUP Sokołów Podlaski

e-mail:waso@praca.gov.pl Tel. 25 781 – 71 -30

Po czwarte – może mikrokredyt za pośrednictwem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z lokalnego Banku, współpracującego z tą Fundacją:

http://www.efrwp.pl/przedsiebiorczosc/mikrokredyty

W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej

Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w znalezieniu potrzebnych środków.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!