Dzięki Spale są medale

las5

O urokach Spały opowiadają Teresa Kubacka, Sołtyska Spały i Robert Papis Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.

Teresa Kubacka: Spała jest miejscowością, która posiada wiele walorów. Przede wszystkim walory przyrodnicze. Posiada mikroklimat, który wielu ludziom bardzo odpowiada. Po drugie sport – tutaj znajduje się wielki ośrodek sportowy, gdzie trenują wybitni sportowcy. Dzięki niemu powstały miejsca hotelowe oraz duże zaplecze.

Robert Papis: Centralny Ośrodek Sportu to słynny na całą Polskę obiekt, gdzie m. in. ćwiczyli nasi siatkarze – obecni Mistrzowie Świata w Piłce Siatkowej.

T.K. Trzecim atutem Spały jest historia. Tutaj właśnie carowie mieli swoje tereny łowieckie. W Spale przebywali również prezydenci Polski.

R.P.: Do tej pory odbywają się w Spale Dożynki Prezydenckie, których tradycja sięga prezydentury Prezydenta Mościckiego.

powozownia

T.K. Warto do Spały przyjechać zimą – wtedy nie ma tłumów. Mamy piękne trasy leśne, gdzie można pospacerować lub pojeździć na nartach biegowych. Są również trasy do jazdy konnej. Mamy kryty basen do dyspozycji gości. Zimą organizowane są też wyścigi psich zaprzęgów. Zimą również nie ma problemu z wynajęciem pokoju.

dom lesnika2

R.P. W Spale dysponujemy ponad 2 tysiącami miejsc noclegowych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca bijemy nawet Zakopane. Warto wspomnieć również o Parku linowym ADRENALINA i bogactwie ścieżek i duktów leśnych wokół Spały, które zapewniają zróżnicowaną ofertę od średniego do wyczynowego zaangażowania ruchowego. Zimą te same ścieżki służą biegaczom narciarskim.

pilica6

P.S. Jest Pani Sołtyską Spały. Jakie problemy spotyka Pani w swojej codziennej pracy?

T.K. Jestem sołtyską już trzecią kadencję. W Spale mieszka około 400 osób. Spała nie jest typową wsią, nie jest to teren wiejski. Nie istnieją tu żadne hodowle, czy uprawy. Gdybym musiała naszą miejscowość określić administracyjnie, określiłabym ją, jako osiedle miejskie. Dominuje ludność miejska. Te nowe osiedla, które powstają, często są siedzibą ludzi, którzy przyjeżdżają tu na weekendy i czasami zostają.

jelonek

Głównym naszym problemem jest brak miejsc parkingowych. Szczególnie w okresie letnim. W weekendy, czy święta Spała jest kompletnie zatkana. Robimy wszystko, aby wyprowadzić ruch samochodowy z centrum Spały. Mamy już przeprowadzoną rewitalizację jednej części zabytkowego Parku im. Prezydentów II RP. Mamy przygotowany również plan rewitalizacji drugiej części parku. Chcielibyśmy, aby całe centrum Spały nabrało wyglądu zgodnego z planami i zgodnego z tradycją.

gac turbina

P.S.: Jest Pan wiceprezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale. Czym jest i czym zajmuje się Lokalna Organizacja Turystyczna?

R.P.: LOT jest Stowarzyszeniem, które wspiera samorząd w aktywnym inwestowaniu w rozwój turystyki.Trzeba powiedzieć, że LOKi działają również w miastach. Na wyższym poziomie są ROT-y czyli Regionalne Organizacje Turystyczne. Na samej górze jest POT – Polska Organizacja Turystyczna. Oczywiście nie ma podziału trójstopniowego. Każda organizacja działa autonomicznie na własnych zasadach, zgodnie ze swoim statutem.

kosciol oltarz

W 2014 roku obchodziliśmy 10 lecie powstania naszej organizacji, która była jedną z 3 pierwszych Lokalnych Organizacji Turystycznych w Polsce. W tej chwili jest ich ok. 30, z czego aktywnie działających jest tylko 12.

LOT w Spale ma 15 członków, jako osoby prywatne, 5 podmiotów gospodarczych, zrzesza też samorządy działające na terenie gminy Inowłódz.

Aktywnie wspieramy wszystkie działania wykonywane przez gminę, uczestniczymy w tworzeniu strategii rozwoju gminy Inowłódz w zakresie turystyki. Kreujemy produkty turystyczne, opracowujemy wydawnictwa historyczne. Na terenie gminy Inowłódz posiadamy 2 certyfikowane obiekty turystyczne.

oranzeria1

W 2006 roku udostępniony został bunkier w Konewce – schron poniemiecki. Można zwiedzać okolice i sam bunkier. Jest tam przygotowana ścieżka edukacyjna, która pomaga w poznawaniu historii. http://www.bunkierkonewka.eu/

Drugim certyfikowanym produktem jest Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego, który pierwszy raz odbył się w 2007 roku.

Jarmark odbywa się w każdą drugą niedzielę począwszy od maja do października www.jarmarkspalski.pl.

Ostatnio dużą częścią Jarmarku stanowią tradycyjne, lokalne wyroby gastronomiczne.

T.K. Mamy kilka fajnych miejsc do zwiedzania. Spała leży w gminie Inowłódz, która posiada piękne zabytki, np. odrestaurowane ruiny Zamku Kazimierza, jest zabytkowy kościół św. Idziego, kościół św. Michała niedaleko jest do gorących źródeł w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego.

Poza tym mamy atrakcje dla młodzieży –kryty basen, ścieżkę rowerową łącząca Spałę z Tomaszowem Mazowieckim.

las5

R.P.: Gmina Inowłódz to również wielkie bogactwo przyrodnicze i przede wszystkim rzeka Pilica, która oferuje piękne, piaszczyste plaże oraz możliwość organizowania spływów kajakowych.

Ciekawostką jest to, że Spała jest jedyną w kraju wsią akademicką. Tu znajduje się wydział zamiejscowy Uniwersytetu Łódzkiego.

Dzięki doskonałym warunkom komunikacyjnym Spała coraz częściej wybierana jest na miejsce spotkań i konferencji.

Warto poświęcić weekend, aby odwiedzić Spałę. Serdecznie zapraszamy!

Rozmowę prowadził Piotr Subotkiewicz.

 ***

Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale

Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, założona w 2004 roku była pierwszą organizacją powstałą na terenie województwa łódzkiego. Powołana została z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców oraz władz Gminy Inowłódz. Swoją działalność oparła na wielowiekowych tradycjach myśliwskich oraz niezwykłych walorach przyrodniczych okolic Spały i doliny rzeki Pilicy.

Przemiany gospodarcze i polityczne w Polsce po 1989 roku spowodowały upadek dotychczasowych form wypoczynku i rekreacji. Nazwa miejscowości Spała przetrwała w świadomości społeczeństwa właściwie tylko dzięki aktywności Centralnego Ośrodka Sportu –Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.

Od początku XXI wieku Spała powoli odradza się, jako ważny ośrodek rekreacji wypoczynku i szkoleń w Polsce centralnej. Doskonałe położenie geograficzne (110 km od Warszawy i 60 km od Łodzi) powoduje, że wzrasta zainteresowanie tą miejscowością.

Powstają nowe produkty turystyczne(turystyka biznesowa, konferencyjna, weekendowa, zdrowotna). Zjawiskom tym sprzyja dynamiczna rozbudowa i modernizacja dotychczasowej bazy hotelowo-gastronomicznej, powstają nowe miejsca pracy.

Rozwój turystyczny Spały oraz jej okolic nie byłby możliwy bez zaangażowania ludzi związanych z Lokalną Organizacją Turystyczna w Spale oraz władz samorządowych. Jest oczywiste iż nadrzędnym celem działalności  LOT były i są działania na rzecz zwiększenia przyjazdów turystycznych oraz zaktywizowania lokalnego rynku turystycznego. Z inicjatywy organizacji stworzona została tradycja organizacji comiesięcznych Spalskich Jarmarków Antyków i Rękodzieła Ludowego (WWW.jarmarkspalski.pl) które uzyskały prestiżowy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, jako najlepszy produkt turystyczny 2007 r.

Z inicjatywy Lot Spała otrzymała nowe oznakowania turystyczne oraz tablicę –mapę turystycznych atrakcji Spały i  Inowłodza. LOT prowadzi też działalność wydawniczą publikując mapy i informatory turystyczne.

Przygotowany zastał również film wielokrotnie emitowany na antenie TV PODRÓZE.

Od maja 2009 do sierpnia 2009 Lot był organizatorem akcji promocyjnej „DUKAT LOKALNY „ 4 ŻUBRY służące promocji gminy. od 2008 zarząd LOT wręcza Certyfikaty Honorowym Ambasadorom Spały, ambasadorowie to ludzie związani z Spałą ( sportowcy, aktorzy, dziennikarze).

Uporządkowanie urbanistyczne miejscowości, jej budynków, alei, terenów zielonych, zbiorników wodnych wymaga wielu działań, pieniędzy i czasu. Aby tego czasu nie tracić wspólnie z władzami Gminy Inowłódz zaprosiliśmy do współpracy studentów ostatniego roku Wydziału Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem dr M.Mileckiej.

Dzięki ich pracom zyskaliśmy wiele szczegółowych propozycji i pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzennego ścisłego centrum Spały. Nie wątpimy, że część z nich zostanie niebawem zrealizowana.

Gmina Inowłódz, na terenie której znajduje się Spała ma charakter rolniczy. Nic więc dziwnego, ze członkowie LOT muszą również podejmować trud przekonywania działaczy samorządowych Gminy, ze warto inwestować w turystykę lokalną, że przynosi ona nie tylko korzyści podatkowe, ale zmienia też mentalność mieszkańców, tworzy miejsca pracy, że stanowi bardzo istotny czynnik zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej.

Efektem takich działań jest m.in. powstanie nowej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Doliny Pilicy, wyrosłej  z inicjatywy lokalnej Lider +.

Tak więc z dumą stwierdzić można, iż LOT w Spale w ciągu pierwszych lat swojej działalności stał się stałym elementem aktywności społecznej Gminy. Pracując całkowicie na zasadach dobrowolności.

Foto: źródło: http://www.spala.pl

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!